Časový účet, absence, svátky

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení účtu

Jednotlivé účty jsou využívány k identifikaci a třídění údajů vzniklých na základě pracovních pravidel. V těchto účtech například budete mít možnost evidovat délku nepřítomnosti zaměstnance a přiřadit její důvod, třídit vzniklé přesčasy apod.

Příklad: Dovolená, nemoc, lékař, ošetřování rodinného příslušníka, práce v noci, práce o víkendech …

Můžeme nastavit 4 typy účtu v závislosti na jejich zamýšlené funkci:

 • Saldo - obecný typ, může být kladný i záporný
 • Absenční - pro sledování nepřítomnosti zaměstnanců, vždy záporný
 • Přesčasový - pro počítání přesčasové práce
 • Reportovací – pro účely reportování práce - tento účet pouze podává informaci, monitoruje určitou skutečnost. Např. kdo kolik odpracoval v časovém úseku práce v noci, o víkendech apod.


Při zakládání účtů pečlivě zvažte, jaké skutečnosti budete u Vašich zaměstnanců evidovat, aby následně nechyběly při nastavování pravidel.

V systému máte předdefinované účty:

 • Saldo - systémový účet nezbytný pro vedení docházky
 • Dovolená - systémový účet nezbytný pro vedení docházky
 • Home Office - absenční účet
 • Lékař - absenční účet
 • Nemoc - absenční účet
 • OČR - absenční účet
 • Přesčas - přesčasový účet
 • Služební cesta - absenční účet

Postup

Systémový účet nezbytný pro vedení docházky


Pridat ucet nastavenia.png


 • Název účtu - doporučujeme krátký výstižný název (dovolená, nemoc, práce v noci ...)
 • Zkratka - zkrácení názvu
 • Veřejný identifikátor - ID účtu pro použití v reportech a exportech
 • Popis - není povinný
 • Typ účtu  :

- Saldo - obecný typ, může být kladný i záporný

- Absenční - pro sledování nepřítomnosti zaměstnanců, vždy záporný

- Přesčasový - pro počítání přesčasové práce

- Reportovací - pro sledování času, stráveného v určených intervalech


Pridat ucet typ uctu.png


 • Barva zobrazení účtu - nastavte, v jaké barvě bude účet veden. Tato barva bude použita v kalendáři docházky pro přehlednou orientaci v upozorněních v rámci jednotlivých dnů.


Pridat ucet barvy2.png


 • Skrýt pokud je nulový - pokud je účet nulový a beze změn, bude skrýt v agendách
 Kliknout na "Vytvořit účet" 

Seznam účtů

Ze zobrazeného seznamu časových účtů lze jednotlivé účty deaktivovat, smazat nebo sledovat historii stavu účtu.

V případě jejich deaktivace, zůstávají účty funkční u těch zaměstnanců a pravidel, kde již byly použity, ale pro další nastavování pravidel se dále nezobrazují v nabídce výběru.

Smazání účtů (nedoporučujeme), bude mít vliv na již vypočítanou docházku a dojde k jejímu přepočítání, popř. mohou některá již nastavená pravidla přestat fungovat.

Je zde možnost si přizpůsobit, v jakém pořadí se budou zobrazovat jednotlivé účty.


 Kliknout na "Změnit pořadí zobrazování" 


Zmenit poradi.png


 • Zde si pomocí šipek směrem nahoru a dolů upravíme, na jakém umístění se mají zvolené účty zobrazovat


Ulozit zvolene poradi.png


Nyní stačí kliknout na "Uložit zvolené pořadí" a poté na sloupec "Pořadí zobrazení" 

Historie stavu účtů

Zde si můžete prohlédnout veškeré změny, které se udály na zvoleném účtu vybraného zaměstnance.


Historie stavu účtu.png

Historia stavu.pngDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku