Exporty

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Tato agenda slouží k získání surových dat z docházkového systému iTA, které je poté možné exportovat v textovém formátu do jiného programu. Jde o pokročilé funkce systému, pro jeho nastavení nás neváhejte kontaktovat.

Spustit export

Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce "Spustit export".

Zaměstnanci a skupiny

Zde můžete provést výběr konkrétního zaměstnance, či zaměstnanců, nebo skupin. Pokud výběr nebude proveden, zobrazí se export pro všechny zaměstnance.

Období

Z nabídky vyberte jedno z přednastavených období, za které bude spuštěn export. V případě že vyberete "vlastní interval", zobrazí se Vám nabídka na určení Vámi vybraného časového úseku.

Dny

Zde můžete provést výběr konkrétních dnů v týdnu k exportovaní, nebo exportovat pouze pracovní/volné dny.

Účty

Vyberete konkrétní účty k exportovaní, nebo ponecháte vše.

Porušení

Pro exportovaní konkrétních porušení vyberte pravidla jejichž porušení chcete sledovat.

Vyberte šablonu

Z šablon exportů vyberete přehled, který bude použit k zobrazení vybraných údajů. Ve výběru se Vám zobrazí šablony které nastavíte v sekci "Šablony exportů". Tento filtr je možné uložit pro jeho opakované použití.

Jedná se o pokročilé funkce systému, pro jeho nastavení nás neváhejte kontaktovat.

Zobrazit náhled

Po kliknutí na tlačítko "Zobrazit náhled" se náhled zobrazí na Vašem zařízení, aniž byste jej museli stahovat nebo tisknout.

Ostatní volby

V ostatních volbách máte možnost zobrazení jednoho záznamu na stránku, opakování hlavičky na všech stránkách, formát času v hh:mm nebo hh:hh, dále zobrazovat smazané záznamy nebo zobrazit všechny změny účtů v minutách. Dále je zde možnost vytvořit generované záznamy (pokud je máte aktivované), popřípadě ukazovat skutečné záznamy.

Exportovat

Tato kolonka umožňuje vyexportovat dokument ve formátu textového souboru CSV , který můžete následně vytisknout.

Odeslat e-mailem

Tato možnost pošle na Váš email nakonfigurovaný export.

Uložit report

V případě že chcete uložit vlastní parametr exportu, zvolte tuto možnost.

Uložené parametry

Zde můžete vidět Vámi uložené exporty s definovanými parametry. Po jejich zvolení se dostanete do nabídky "Spustit export" s již Vámi předdefinovanými parametry exportu.

Plánovač exportů

Zde můžete naplánovat exporty, které se mají automaticky odesílat adresátům nebo zobrazovat na dashboardu po určitý čas.

Uložené parametry

Vámi uložené exporty s definovanými parametry.

Frekvence / Hodina / Pouze dny v týdnu

Zde si můžete vybrat frekvenci, hodinu a dny v týdnu pro zasílání exportů.

Platnost zprávy (dny)

Toto oznámení platí pouze v případě, že si necháte exporty posílat na dashboard. Značí počet dní, po které se vám notifikace bude ukazovat na dashboardu.

Adresáti

Zde jsou na výběr tři možnosti:

  • Ti, kterých se to týká.
  • Seznam adresátů - Můžete vybrat libovolné pracovníky, kterým bude export zobrazen nebo zaslán.
  • Seznam adresátů (volitelné emaily) - Můžete zadat volitelné emaily i mimo pracovníky firmy.

Média

Výběr možností, kam se budou zasílané exporty posílat.

  • Dashboard - Tyto exporty se budou zobrazovat na dashboardu.
  • Email - Systém pošle automatický email na vybranou adresu pracovníka, který má vytvořený účet v systému iTA.

Šablony exportu

Zde můžete vytvořit vlastní šablonu exportu. Jedná se o pokročilé funkce systému, pro jeho nastavení nás neváhejte kontaktovat.Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku