FAQ

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Jak správně nastavit pracovní pravidlo?

Postup nastavení pracovních pravidel najdete v záložce [Pracovní pravidla]


Jak založit nového zaměstnance?

Postup pro zavedení nového zaměstnance do systému je popsán zde [Zadávaní nového zaměstnance]


Jak zjistit RFID karty (čipu)?

RFID číslo zjistíte za použití terminálu.

Postup:

- Nejprve vstupte do servisního menu terminálu

- Stiskněte symbol ozubených kol na terminálu

- Zadejte heslo pro vstup (výchozí 00000, pokud jste toto heslo změnili, zadáte Vaše nové heslo), poté přiložíte kartu, čip nebo nálepku a RFID číslo se Vám zobrazí na displeji terminálu.


Co dělat při ztrátě čipu?

Pokud zaměstnanec ztratí čip (kartu, klíčenku), je nutné mu vydat novou.

Postup:

- Zjistíte RFID nově vydávaného čipu. Postup v otázce „Jak zjistit RFID karty (čipu)?“

- U zaměstnance vymažete původní RFID číslo a následně zadáte nové. RFID číslo zaměstnance upravíte v záložce [Osobní údaje] zaměstnance, položka RFID.


Jak správně definovat zákonem stanovené přestávky v práci?

Zákoník práce říká:

Zaměstnavatel musí svému zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce poskytnout přestávku na jídlo a oddech, která musí trvat nejméně 30 minut v kuse. Ale například mladistvému zaměstnanci (mladšímu 18 let) je povinen poskytnout přestávku na jídlo a oddech po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přestávky na jídlo a oddech není možné poskytovat na začátku a konci pracovní doby a také se nezapočítávají do odpracované pracovní doby; o tuto dobu se tedy pracovní doba fakticky prodlužuje. Ovšem pokud jde o práce, při kterých není možné přerušit práci, zaměstnavatel musí svému zaměstnanci poskytnout a zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo, tato doba se na rozdíl od klasické přestávky započítává do pracovní doby. Pokud se však jedná o mladistvého je zaměstnavatel vždy povinen poskytnout mu přestávku nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Byla-li přestávka na jídlo a oddech z jakéhokoliv důvodu rozdělena, musí být alespoň jedna její část dlouhá nejméně 15 minut.

Informace jak nastavit přestávku v práci najedete v části [Přestávky].


Jak zadat dovolenou, nemoc.. ?

Zadávání této informace se provádí „ručně“ v agendě Docházka.

Více informací najdete v části [Absence].


Jak nastavit výchozí hodnoty dovolené?

Tato nastavení se provádí v agendě "Nastavení" v části Výpočet nároku na dovolenou.

Zde nastavíte pravidlo nároku na dovolenou.


Jak změnit „natvrdo“ hodnoty nastavených dnů dovolené?

Tato změna se provádí v agendě "Nastavení" v části [Historie stavu účtu]

Vyberete z kolonky “Pro účet“ - Dovolená a pro kterého zaměstnance se bude změna provádět. Kliknete na „Přidat ruční změnu na účet“ a zadáte požadovanou hodnotu. Provedená změna se po uložení již v docházce zobrazí.


Co udělat při ukončení pracovního poměru?

Při ukončení zaměstnaneckého poměru je nutné zapsat datum ukončení do smlouvy zaměstnance. Tento údaj zadáte do osobních údajů zaměstnance, položka "Zaměstnanecký poměr skončil". Pokud údaj s ukončením nezadáte, bude ukončení automaticky nastavené ke dni, kdy provedete akci skrze tlačítko „X Ukončit zaměstnanecký poměr zaměstnance“. Následně je potřebné zvolit jak naložit s osobními údaji zaměstnance. [Ukončení zaměstnaneckého poměru].


Odešel nám terminál, jak vyměnit nefunkční terminál za nový?

Kontaktujte svého distributora, který provede ověření o nezpracovaných záznamech terminálu a následnou deaktivaci terminálu. Poté můžete stávající terminál odpojit a zapojit nový. Pro aktivaci nového terminálu je důležité funkční připojení k internetu.

Po přihlášení na adrese https://ita.firemnidochazka.cz (ve webovém prohlížeči), zvolte agendu „Nastavení“ pak část „Terminály“ a klikněte na tlačítko vygenerovat aktivační kód. Ten vepište do kolonky aktivační kód na aktivační obrazovce terminálu. Po aktivaci se zobrazí standardní obrazovka a terminál je připraven k použití. [Obrázkový postup]Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku