Modul - Směny

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní panel nástrojů

Na hlavním panelu nástrojů je možné otevřít libovolný počet záložek. Každá záložka zobrazuje pohled s vlastním nastavením, které lze upravovat dle Vašich potřeb. Můžete zde například vybírat požadované zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, zobrazovat statistiky, přepínat se mezi jednotlivými dny, měsíci či roky apod.

Nové záložky přidáte pomocí tlačítka plus "+", případně přejmenujete pomocí ikony pera na levé straně záložky. Záložky zavřete pomocí křížku "x" na pravé straně záložky nebo jednoduše záložky přeskupíte tahem myší (systém drag-and-drop). Záložka s názvem "Hlavní panel" je výchozí, nelze zavřít.


Smeny hlavny.png


Funkce < Zpět

Funkcí Zpět se vrátíte do měsíčního typu přehledu aktuálního měsíce.

Modul

Umožňuje přepínat mezi jednotlivými moduly (absence, docházka, lokace, reporty, schvalování, směny, zamykání).

Výběr zaměstnanců

Umožňuje vybrat určitou skupinu zaměstnanců (jednotlivce, oddělení, pobočky, týmy…), jejichž agendu si přejete zobrazit. Pokud není v poli „Výběr zaměstnanců“ definováno jinak, zobrazí se přehled všech zaměstnanců.

Typ přehledu

Možnosti zobrazení přehledu:

 • Den
 • Týden - zaměstnanec
 • Týden - skupina
 • Měsíc
 • Rok

Výběr časového úseku

Možnost výběru konkrétního dne, týdne, měsíce či roku dle typu přehledu.

Přejít na ...

Filtr pro výběr konkrétního zaměstnance z dostupné skupiny zaměstnanců, jehož směny si přejete zobrazit.

Funkce ∑ (Statistika)

Pro zobrazení statistik zaměstnance stačí tohoto zaměstnance označit v hlavní tabulce a kliknout na hlavním panelu nástrojů na symbol "Statistiky...". Pro zobrazení konkrétního dne označte požadovaný den v hlavní tabulce. Pro výběr více zaměstnanců či dnů přidržte při označování klávesnici Ctrl nebo jednoduše při výběru přidržte levé tlačítka myši a přetáhněte myší přes požadovaný výběr. Statistiky zobrazují:

 • Absence - zde můžete vidět, kdy nebyli zaměstnanci na pracovišti a z jakého důvodu.
 • Směny - zde můžete vidět bilanci směn

Modul - Směny

Umožňuje plánování směnného kalendáře zaměstnancům ve směnném provozu.

Modul Směny | Výběr zaměstnanců libovolný | Typ přehledu Měsíc | Měsíc (měsíc) libovolný | Přejít na… libovolný


Smeny sklad2.png


Zaměstnanci umožňuje plánovat vlastní směny a zobrazovat směny kolegů (má-li k tomu oprávnění). Nemůže ovšem provádět změny ve směnách ostatních zaměstnanců. Správce skupiny a HR administrátor může potvrdit/zamítnout navržené změny zaměstnanců nebo zadat vlastní změny. Oprávnění zaměstnancům k směnnému kalendáři nastavíte v agendě „Zaměstnanci“ -> „Zaměstnanci“ -> „zvolte požadovaného zaměstnance“ -> „Pracovní smlouvy“ a v části „Pracovní režim“ zvolte „Práce na směny“.


Smeny akt..png


Pro nastavení nebo změnu směn, označíte políčko, ve kterém má být změna provedena, a kliknete pravým tlačítkem myši. Označení můžete provést pro jeden konkrétní den a jednoho konkrétního pracovníka, nebo také pro libovolný počet dní či pracovníků.

Pokud je označen jeden den, změna je provedena za tento den u vybraného zaměstnance.

Výběr provedete v následující tabulce možností:


První dva řádky podávají informaci o jménu pracovníka a datu, ve kterém bude úprava prováděna. Další řádky nabízí volbu požadované změny:

 • Změnit směny - Tato funkce umožňuje přiradit směny které jste si nastavili v pracovních pravidlech.
 • Kopírovat směny - Možnost zkopírovaní už nastavených směn, po zvolení funkce se Vám zobrazí možnost "Vložit směny".
 • Rotovat směny - Tato funkce umožňuje rotovaní směn mezi dvěma a více zaměstnanci.
 • Opakovat směny - Tato možnost umožňuje nastavit opakovaní směn do nastaveného data.
 • Statistika - Zobrazuje statistiku absencí a směn.


Smeny nastavenie.png


Jako správce nebo HR administrátor nyní můžete spravovat směnný kalendář. Všechny změny směnného kalendáře jsou nejdřív jen jako koncept čekající na schválení. Pole čekající na schválení je označené modrým rohem v pravém dolním rohu. Pro potvrzení kliknete pravým tlačítkem myši na pole a zvolte "Potvrdit změny" nebo "Zrušit změny" Označení můžete provést pro jeden konkrétní den a jednoho konkrétního pracovníka, nebo také pro libovolný počet dní či pracovníků.


Smeny potvrd.png


Pro spravování modulu směny je potřeba zaměstnanci nastavit přístupová práva v agendě „Zaměstnanci“ -> „Zaměstnanci“ -> „zvolte požadovaného zaměstnance“ -> „Přístupová práva“. Následně v části „Náhled na plánované směny“ zvolte zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, kterým chcete přístupová práva umožnit. Nezapomeňte do seznamu přidat samotného zaměstnance (nebo jeho skupinu), jinak bude modul směny pro daného zaměstnance pouze pro čtení.


Smeny prava.pngDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku