Nastavení

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Před započetím zadávání zaměstnanců do systému nejdříve nastavíme jednotlivé účty a pravidla zpracovávání docházky.

Systém pracuje s jednotlivými časovými účty, na které jsou záznamy příchodů a odchodů tříděny. Tímto způsobem můžeme jednoduše vyhodnotit celkovou činnost zaměstnance za určité časové období.

Toto třídění údajů do konkrétních časových účtů je prováděno na základě pracovních pravidel, které stanoví podmínky evidence přítomnosti či nepřítomnosti zaměstnance do konkrétních nahlašujících účtů (práce v noci, práce o víkendu, absence – nemoc…)

Při zadávání zaměstnanců přidělíte zaměstnancům konkrétní pravidla, čímž ušetříte spoustu času při následném vyhodnocování a zpracovávání docházky.

Průběh celkového nastavení systému:

  • Nejprve nastavíme účty – složky, do kterých budou údaje vycházející z evidence tříděny.

→ Záložky: Časový účet, absence, svátky, Pravidla převodu zůstatku účtů

  • Dále nastavíme pracovní pravidla – pravidla, na základě kterých systém vyhodnotí stav docházky zaměstnance.

→ Záložky: Pracovní pravidla, Editor kalendáře státních svátků, Výpočet nároku na dovolenou.

  • Před vlastním zadáváním zaměstnanců určíme požadované informace, jež budeme u zaměstnanců evidovat, popř. dle potřeby doplníme další možnosti detailních informací.

→ Záložky: Pole sledovaná u zaměstnanců, Číselníky

  • Nyní můžeme aktivovat terminál, přiřadit zaměstnancům RFID (čip, kartu či nálepku) a vyplnit patřičné údaje.


Nastaveni 1.png


V případě, že používáte menší monitor nebo si okno prohlížeče zmenšíte, je nabídka skryta pod ikonou v pravém horním rohu.


Nastaveni uvod 2.pngDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku