Pravidla převodu zůstatku účtů

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení - Postup

Tyto pravidla určují, jak dále zpracovat zůstatek na účtu při přechodu mezi měsíci a roky. Pokud budeme zůstatek převádět, nastavením těchto pravidel můžeme určit konkrétní způsob převodu a případnou úpravu zůstatku.

K tomuto nastavení slouží podmínky pravidla.

 Kliknout na "Vytvořit nové pravidlo" 


Vytvorit nové pravidlo.png


 • Název pravidla - doporučujeme krátký výstižný název
 • Pro časový účet - vyberte, pro jaký časový účet bude pravidlo užíváno
 Po vyplnění názvu pravidla a časového účtu klikněte na "Vytvořit" .


Vytvorit nove pravidlo tab..png


 Pro nastavení pravidla klikněte na tlačítko "Upravit" .


Upravit pravidlo3.png


 • Název - doporučujeme krátké výstižné pojmenování
 • Popis - možnost bližšího popisu – není nutné
 • Periodicita převodu zůstatku účtu - jakou frekvencí má být pravidlo uplatňováno :
- denně
- každý týden (zadejte den v týdnu, který bude počítán jako první den)
- každý druhý týden (např. pokud chce zaměstnanec vědět, kolik hodin odpracoval za dva týdny)
- měsíční (např. přesčasové hodiny)
- každý druhý měsíc (zadejte měsíc a datum, od kterého je první měsíc a den počítán)
- každý třetí měsíc 
- každý čtvrtý měsíc
- každý půlrok 
- roční (např. dovolená)
 • Dny v týdnu/Datum v roce, kdy se akce provede - den a měsíc, kdy bude provedena akce, zvolený rok se nezohledňuje, akce je provedena každý rok


Uprava pravidla.png


 • Pokud je zůstatek větší / menší nebo roven ... - pravidlo provedení převodu
Příklad:
Zaměstnanci zůstalo celých 30 dní dovolené (účet dovolené je veden ve dnech), zaměstnavatel povolí převést všechny dny do dalšího roku.
V případě, že zaměstnanci zůstávají méně než 3 dny, tyto dny se smažou.


Pokud je stav vyšší než a nižší než, proveď následující akci:

 • Nedělat nic
 • Nastavit na 0
 • Nastavit určitou hodnotu zůstatku
 • Nastavit procentuální poměr ze zůstatku
 • Zkopírovat zůstatek na jiný časový účet
 • Přesunout zůstatek na jiný časový účet
 • Přičíst/odečíst hodnotu


Uprava pravidla 2.png


 Kliknout na "Uložit" 

Seznam vytvořených pravidel převodu zůstatků

Seznam prevodu.png


Ze zobrazeného seznamu pravidel převodu zůstatků účtů, lze jednotlivé účty:

 • upravit - v případě úpravy se jakákoli změna promítá tam, kde je toto pravidlo přiřazeno
 • smazat - nedoporučujeme, v případě smazání mohou přestat některá již nastavená pravidla fungovat
 • přidat novou verzi - umožňuje vytvoření nové verze stávajícího pravidla ke zvolenému datuDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku