Reporty

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů.

Spustit report

Pro spuštění reportu zvolte z nabídky možnost "Spustit report".


Reporty lista2.png


Zaměstnanci a skupiny

Zde můžete provést výběr konkrétního zaměstnance, či zaměstnanců, nebo skupin. Pokud výběr nebude proveden, zobrazí se report pro všechny zaměstnance.

Období

Z nabídky vyberte jedno z přednastavených období, za které bude spuštěn report. V případě že vyberete "vlastní interval", zobrazí se Vám nabídka na určení Vámi vybraného časového úseku.

Dny

Zde můžete provést výběr konkrétních dnů v týdnu k reportování, nebo reportovat pouze pracovní/volné dny.

Účty

Vyberete konkrétní účty k reportování, nebo ponecháte vše.

Porušení

Pro reportování konkrétních porušení vyberte pravidla jejichž porušení chcete sledovat.

Vyberte šablonu

Z šablon reportů vyberte vyhovující přehled, který bude použit k zobrazení vybraných údajů. Tento filtr je možné uložit pro jeho opakované použití. Zde máte možnost vybrat si z již předdefinovaných návrhů reportů. Je zde několik možností, např. detail zaměstnance, detail měsíce, přehled porušení a mnoho dalších. V sekci "Šablony reportů" si můžete ovšem vytvořit vlastní, pokud vám nebudou vyhovovat přednastavené.

Zobrazit náhled

Po kliknutí na tlačítko "Zobrazit náhled" se náhled zobrazí na Vašem zařízení, aniž byste jej museli stahovat nebo tisknout.

Ostatní volby

V ostatních volbách máte možnost zobrazení jednoho záznamu na stránku, opakování hlavičky na všech stránkách, formát času v hh:mm nebo hh:hh, dále zobrazovat smazané záznamy nebo zobrazit všechny změny účtů v minutách. Dále je zde možnost vytvořit generované záznamy (pokud je máte aktivované), popřípadě ukazovat skutečné záznamy.

Exportovat

Tato kolonka umožňuje vyexportovat dokument ve formátu pdf, který můžete následně vytisknout.

Odeslat e-mailem

Tato možnost pošle na Váš email nakonfigurovaný report.

Uložit report

V případě že chcete uložit vlastní parametr reportu, zvolte tuto možnost.


Spustit report.png

Uložené parametry

Zde můžete vidět Vámi uložené reporty s definovanými parametry. Po jejich zvolení se dostanete do nabídky "Spustit report" s již Vámi předdefinovanými parametry reportu.


Ulozene parametry.png

Plánovač reportů

Zde můžete naplánovat reporty, které se mají automaticky odesílat adresátům nebo zobrazovat na dashboardu po určitý čas.


Pridat report.png


Uložené parametry

Vámi uložené reporty s definovanými parametry.

Frekvence / Hodina / Pouze dny v týdnu

Zde si můžete vybrat frekvenci, hodinu a dny v týdnu pro zasílání reportů.

Platnost zprávy (dny)

Toto oznámení platí pouze v případě, že si necháte reporty posílat na dashboard. Značí počet dní, po které se vám notifikace bude ukazovat na dashboardu.

Adresáti

Zde jsou na výběr tři možnosti:

 • Ti, kterých se to týká.
 • Seznam adresátů - Můžete vybrat libovolné pracovníky, kterým bude report zobrazen nebo zaslán.
 • Seznam adresátů (volitelné emaily) - Můžete zadat volitelné emaily i mimo pracovníky firmy.

Média

Výběr možností, kam se budou zasílané reporty posílat.

 • Dashboard - Tento report se bude zobrazovat na dashboardu.
 • Email - Systém pošle automatický email na vybranou adresu pracovníka, který má vytvořený účet v systému iTA.


Reporty planovany report.png

Šablony reportů

V systému máte předdefinované reporty, nebo zde máte možnost vytvořit novou šablonu případne si ji nechat naimportovat.

 Klikněte na ikonu "Nová šablona"


Sablony nova.png


Hlavní nastavení

Zadejte následná pole:

 • Název šablony - jak se bude šablona jmenovat.
 • Seskupení stránky - podle jakého klíče se budou informace zobrazovat. Příklad: chcete vytvořit šablonu pro jednotlivé zaměstnance, vyberte "Seskupit dle zaměstnanců"; pokud chcete seskupit dle měsíce, vyberte "Seskupit dle měsíce". Reporty budou mít tolik stran, kolik je vybraných podnětů. (Pokud zvolím "Seskupit dle zaměstnance", report bude mít tolik stran, kolik je zaměstnanců. Pokud zvolím "Seskupit dle měsíce", tak podle počtu měsíců...).
 • Jazyk editace - vyberte, v jakém jazyku chcete report zasílat. V současné době je možnost češtiny, angličtiny, němčiny a švýcarštiny.
 • Seskupení stránky (Filtr) - zde můžete vybrat jestli chcete zobrazovat pouze záznamy s pomocí proměnné, pouze záznamy s nevyřešenými porušeními nebo pouze záznamy s docházkou.
 • Formát papíru - zde je na výběr formát A4, A3 nebo dashboard widget, který se zobrazuje na úvodní stránce - dashboardu.
 • Orientace - můžete si vybrat nastojato nebo naležato.
 • Okraje - v této nabídce si můžete vybrat mezi okraji automatickými nebo vlastními.


Nová šablona.png

Záhlaví

V této podkategorii můžete vytvořit a upravit záhlaví. Hlavička je definována řádky, z nichž každý obsahuje sloupec. Podle počtu řádků a sloupců vytvoříte tabulku, která se zobrazí v horní části každé stránky.


Sablona pridat radek.png


Na výběr je zde opět několik možností.

 • Vnitřní odsazení - umožňuje určit velikost odsazení v mm z každé strany.

Automaticky - rozměry budou automaticky určeny systémem. Vlastní - rozměry určujete vy.

 • Výška - umožňuje změnit výšku sloupce

Automaticky - Systém automaticky zvolí nejvhodnější výšku. Pevná výška - Touto možností zvolíte vybranou určitou výšku.

 • Přidat sloupec - za pomoci ikony "přidat sloupec" můžete přidat sloupce, které ovlivňují data v záhlaví. Na výběr je zde přes 100 možností.

Proměnné - Interval, Obecné, Report, Rok, Skupina zaměstnanců, Zákazník, Zaměstnanec, Záznam.

 • Přidat řádek - za pomoci této volby můžete přidat nový řádek, který můžete opět rozdělit do sloupců.


Sablony zahlavi2.png

Univerzální volby

Ve volbách si zde můžete nastavit tyto parametry:

 • Šířka - Tato kolonka odkazuje na šířku daného parametru k poměru k ostatním. Např. na datum je třeba méně místa než na celkový přehled.
 • Posunutí nahoru/dolu - pomocí této volby můžete posouvat jednotlivé sloupce nahoru a dolu, nemusíte je tedy mazat a vytvářet znovu.
 • Typ popisku - Zde si můžete vybrat automatický popisek nebo jej můžete libovolně přejmenovat možností "Vlastní".
 • Horizontální/vertikální zarovnání - pomocí této funkce můžete zarovnat data v tabulce na určitou stranu.
 • Velikost/tloušťka textu - zde můžete vybrat velikost a tloušťku textu.
 • Barva textu/pozadí - v této kolonce si můžete vybrat barvu textu a pozadí.
 • Ohraničení textu - zde si můžete vybrat automatické nebo libovolné ohraničení textu.


Dodatocne funkce.png

Tabulka

V záložce Tabulka si můžete zvolit samotná data, která budou zobrazena ve vytvořeném reportu.

Zde můžete nastavit seskupování dle řádků a sloupců, dále seskupení mezisoučtů (např. dle týdne, dle skupiny zaměstnanců...), můžete zde také editovat výšku a vnitřní odsazení. Také je zde možnost "Skrýt řádek se sumou" a "Neořezávat text [PDF]".

Proměnné jsou zde podobně jako v záhlaví, taktéž jsou rozděleny do skupin Interval, Obecné, Report, Rok, Skupina zaměstnanců, Zákazník, Zaměstnanec a Záznam. I zde můžete využít různých doplňkových voleb, jako je barva textu, zvýraznění, odsazení apod.


Sablony tabulka.png


V případě, že se zobrazí kolonka index, je to odkaz na číslo účtu. Číslo účtu naleznete v Nastavení --> Časový účet, absence, svátky a zde naleznete číslo poradí pro daný účet. Toto číslo zapíšete do kolonky index.


Index.png


Nyní je možné začít definovat vlastní šablonu pro report.

Zápatí

Tato možnost je velmi podobná záhlaví, ale zobrazuje informace v zápatí. Možnosti jsou totožné.


Sablona zapati.png

Sumy

Tato možnost umožňuje zobrazování celkových sum. Vyberete kterou sumu chcete zvolit a systém ji vypočítá a zobrazí na poslední stránce celého reportu.


Sablony sumy.png

Funkce

Záložka Funkce umožňuje napsat vlastní funkci pomocí Javascriptu, která pak zpracovává vstup a zobrazuje se v reportu. Jde o pokročilé funkce systému, pro jeho nastavení nás neváhejte kontaktovat.


Sablony funkce.png

Vlastní proměnné

Umožňuje vlastní upravení dat, které má report v době tvorby k dispozici. Příklad: V případě, že za jméno zákazníka byste chtěli přidat nějaký text, nebo k odpracovanému času přičíst nějakou hodnotu. Jde o pokročilé funkce systému, pro jeho nastavení nás neváhejte kontaktovat.


Sablony vlastni promenne.pngDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku