Schvalování

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení

Pro správné fungování agendy Schvalování je nejprve potřeba zaměstnanci vytvořit účet v docházkovém systému iTA. Účet zaměstnanci vytvoříte v agendě Zaměstnanci – Zaměstnanci – kliknete na požadovaného zaměstnance – Přístupová práva. Zde kliknete na tlačítko „Vytvořit přístupová práva zaměstnance“ a zadáte zaměstnancův email, na který mu dojde uživatelské jméno a heslo. Následně nastavíte příslušná práva, která chcete zaměstnanci dát.


Schavovanie pristup.png


Nyní již zaměstnanec může vytvářet vlastní návrhy na dovolené a plánované absence a měnit/přidávat čas příchodu a odchodu.

Záznam příchodu/odchodu – Pro tuto možnost zaměstnanec využije agendu Dashboard, kde klikne na tlačítko „Přidat záznam“ a zvolí typ záznamu (příchod, odchod, přestávka, lékař apod.). Pro příchod i odchod lze použít záznam „Obecné“. Systém poté automaticky vyhodnotí, jestli se jedná o příchod/odchod.


Schvalovanie dashboard2.png Pridat zaznam dop..png


Změna příchodu/odchodu – Změnu zaměstnanec provede v agendě Docházka:

Modul Docházka | Typ přehledu Den | Datum (den) požadovaný den změny příchodu/odchodu | Přejít na ... zaměstnanec, kterého se změna týká|

V sekci „Záznamy“ klikne na „Upravit“ a v příslušných kolonkách změní čas a případně i typ záznamu. Pro příchod i odchod lze použít záznam „Obecné“. Systém poté automaticky vyhodnotí, jestli se jedná o příchod/odchod. Na závěr uložte tlačítkem „Potvrdit & Zavřít“.


Prichod odchod 2.2.png


Pro případ celodenních nebo vícedenních absencí lze použít "Měsíční nebo roční přehled“, kde lze jednoduše navolit dny, které zaměstnanec potřebuje. Klikne-li pravým tlačítkem myši na požadovaný výběr dnů, zobrazí nabídku. Z nabídky může zvolit jednu z povolených absencí v poli „Vložit absenci…“ nebo v poli „Přidat záznamy“ přidat požadované záznamy (stejné jako v „Denním přehledu“, nicméně zde je možné editovat více příchodů a odchodů zároveň).

  Typ: Pro výběr více dnů přidržte při označování klávesnici Ctrl nebo jednoduše při výběru přidržte levé tlačítko myši a přetáhněte myší přes požadovaný výběr.


Schvalovani absence 2.png


V případě, kdy zaměstnanec provede záznam, u kterého je zapotřebí schválení, zobrazí se požadavek jeho vedoucímu v Modul - Schvalování, a také v agendě Schvalování. Zde je možné záznam přijmout nebo zamítnout. Na závěr uložte tlačítkem „Potvrdit změny“.


Schvalenie vedenie2.png


Historie schvalování

V této části se můžete podívat na historii požadavků zaměstnanců, ať už schválených či zamítnutých, kdo žádal povolení, kdo jej schválil/zamítnul, datum ...


Schvalovanie historia pozadavku.pngDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku