Časový účet, absenční účet a účet svátků

Z Nápověda
Verze z 6. 4. 2017, 02:12, kterou vytvořil Zwseditor (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jednotlivé účty jsou využívány k identifikaci a třídění údajů vzniklých na základě pracovních pravidel. V těchto účtech například budete mít možnost evidovat délku nepřítomnosti zaměstnance a přiřadit její důvod, třídit vzniklé přesčasy apod.

Příklad: Dovolená, nemoc, ošetřování rodinného příslušníka, práce v noci, práce o víkendech, …


Můžeme nastavit 4 typy účtu v závislosti na jeho zamýšlené funkci:

  • Saldo – tento účet může nabývat kladných i záporných hodnot
  • Absenční – vždy záporný, evidence záporných hodnot - nepřítomnosti
  • Přesčasový – vždy kladný, evidence přesčasů
  • Report –„používá se pro účely podávání zpráv….“ - Tento účet pouze podává informaci, monitoruje určitou skutečnost. Např. kdo kolik odpracoval v časovém úseku práce v noci, o víkendech apod.


Při zakládání účtů pečlivě zvažte, jaké skutečnosti budete u Vašich zaměstnanců evidovat, aby následně nechyběly při nastavování pravidel.

Účty dovolená a saldo již máte předdefinovány. Jsou to účty nezbytné pro vedení docházky.


Zkratka - Tato kolonka zobrazuje zkratku, pod jakou je možné hledat tento účet v docházce pro snadnější orientaci

Barva - Tato kolonka zobrazuje barvu, pod jakou je možné hledat tento účet v docházce pro snadnější orientaci

Ucty1a.png


Postup:

  • Kliknout na „Přidat účet“


Ucty2aa.png


  • Název účtu: Doporučujeme krátký výstižný název (dovolená, nemoc, práce v noci)
  • Popis: není nutné
  • Typ účtu

- Saldo: účet může být kladný i záporný

- Absenční: záporný

- Přesčasový: kladný

- Report: „používá se pro účely podávání zpráv…..“


Ucty3a.png


Barva zobrazení účtu Nastavte v jaké barvě bude účet veden. Tato barva bude použita v kalendáři docházky pro přehlednou orientaci v upozorněních v rámci jednotlivých dnů.


Ucty4a.png


 Kliknout na „Vytvořit účet“ 

Nezapomeňte vždy uložit provedené nastavení

Seznam vytvořených účtů:

Ze zobrazeného seznamu časových účtů lze jednotlivé účty deaktivovat, smazat nebo sledovat historii stavu účtu. V případě jejich deaktivace účty zůstávají funkční u těch zaměstnanců a pravidel, kde již byly použity, ale pro další nastavování pravidel se dále nezobrazují v nabídce výběru. V případě smazání (nedoporučujeme) mohou přestat některá již nastavená pravidla fungovat.

Je zde možnost si přizpůsobit, v jakém pořadí se budou zobrazovat jednotlivé účty.

  • Kliknout na „Změnit pořadí zobrazování“


Ucty5a.png


Zde si pomocí šipek nahoru a dolu upravíte, na jakém umístění se mají zvolené účty zobrazovat


Ucty6a.png

Nyní stačí kliknout na kolonku "Pořadí zobrazení"

Historie stavu účtů

Zde si můžete prohlédnout veškeré změny, které se udály na zvoleném účtu pro zvoleného zaměstnance.

Ucty7.png


Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku