Časový účet, absenční účet a účet svátků

Z Nápověda
Verze z 2. 2. 2016, 05:37, kterou vytvořil Zwseditor (diskuse | příspěvky) (Postup:)

Přejít na: navigace, hledání

Jednotlivé účty jsou využívány k identifikaci a třídění údajů vzniklých na základě pracovních pravidel. V těchto účtech například budete mít možnost evidovat délku nepřítomnosti zaměstnance a přiřadit její důvod, třídit vzniklé přesčasy apod.

Příklad: Dovolená, nemoc, ošetřování rodinného příslušníka, práce v noci, práce o víkendech, …


Můžeme nastavit 4 typy účtu v závislosti na jeho zamýšlené funkci:

  • Saldo – tento účet může nabývat kladných i záporných hodnot
  • Absenční – vždy záporný, evidence záporných hodnot - nepřítomnosti
  • Přesčasový – vždy kladný, evidence přesčasů
  • Report –„používá se pro účely podávání zpráv….“ - Tento účet pouze podává informaci, monitoruje určitou skutečnost. Např. kdo kolik odpracoval v časovém úseku práce v noci, o víkendech apod.


Při zakládání účtů pečlivě zvažte, jaké skutečnosti budete u Vašich zaměstnanců evidovat, aby následně nechyběly při nastavování pravidel.

Účty dovolená a saldo již máte předdefinovány. Jsou to účty nezbytné pro vedení docházky.

Ucty1a.png


Postup:

  • Kliknout na „Přidat účet“

Ucty2aa.png

  • Pojmenovat účet: Doporučujeme krátký výstižný název (dovolená, nemoc, práce v noci)
  • Možnost bližšího popisu: není nutné
  • Typ účtu

- Saldo: účet může být kladný i záporný

- Absenční: záporný

- Přesčasový: kladný

- Report: „používá se pro účely podávání zpráv…..“

Ucty3a.png

Účet vedený v časových jednotkách Nastavte v jakých časových jednotkách bude účet veden

Ucty4a.png

 Kliknout na „Ulož nastavení účtu“ 

Nezapomeňte vždy uložit provedené nastavení

Seznam vytvořených účtů:

Ze zobrazeného seznamu časových účtů lze jednotlivé účty deaktivovat, smazat nebo sledovat historii stavu účtu. V případě jejich deaktivace účty zůstávají funkční u těch zaměstnanců a pravidel, kde již byly použity, ale pro další nastavování pravidel se dále nezobrazují v nabídce výběru. V případě smazání (nedoporučujeme) mohou přestat některá již nastavená pravidla fungovat.

Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku