Docházka: Porovnání verzí

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 12: Řádka 12:
  
  
[[File:Dochazka1.png]]
+
[[File:Dochazka1.png|800px]]
  
  

Verze z 19. 2. 2016, 04:21

Záložka docházka zobrazí přehled informací o docházce Vašich zaměstnanců. Tento přehled můžete libovolně upravit dle Vašich potřeb. Výběr provedete v hlavním panelu záložky. V hlavním panelu záložky můžete zvolit možnosti zobrazení, či filtrovat zaměstnance (jednotlivce, oddělení, pobočky, týmy…), jejichž docházku si přejete zobrazit. Poslední sloupec umožní zobrazení souhrnných informací vybraného charakteru – přehled, účty, porušení, záznamy.

Možnosti zobrazení přehledu jsou:

  • denní
  • měsíční
  • roční


Pokud není v poli „Typ seznamu zaměstnanců“ definováno jinak, zobrazí se přehled všech zaměstnanců.


Dochazka1.png


Denní přehled

Denní přehled zobrazí záznamy za jeden konkrétní den. V tomto přehledu je možné provádět manuální úpravy, opravy a zásahy do docházky. Schvalují se zde porušení pracovních pravidel, dopsání chybějících příchodů či odchodů.


Dochazka2.png


Záhlaví

Typ přehledu: Denní přehled Zaměstnanec: Zobrazeno jméno zaměstnance - šipkami přepínání zaměstnanců v abecední pořadí Den: Den, jehož docházka je zobrazena - šipkami se posunuje den +/-


Přehledy:

Podávají informace, podle jakého pracovního pravidla se docházka pro konkrétní den řídí, jaká je pracovní povinnost, kolik hodin byl pracovníku skutečně v práci a kolik času bylo z této doby strženo za přestávky.


Změny účtu

Zde je zobrazen stav salda (přesčasů) souhrnně z předchozího dne (počáteční stav) a k tomuto stavu přičten nebo odečten nový stav z daného dne (konečný stav). Tento údaj nelze nijak měnit.


Záznamy

Zobrazují dobu příchodu a odchodu z pracoviště, přestávku a její dodatečnou informaci - odchod k lékaři, na pracovní cestu. Záznamy je možné dodatečně upravit a doplnit – zadat příchod, odchod, smazat chybný záznam.


Porušení

V tomto okně jsou rozepsaná jednotlivá porušení pravidel. Nabízí se zde možnosti jak tato porušení zohlednit v docházce.


Měsíční přehled

Měsíční přehled zobrazí záznamy za jeden celý kalendářní měsíc. Barevně jsou zobrazena porušení pracovního pravidla a číselně je vyjádřen čas, který chybí nebo je navíc.


Dochazka3.png


Záhlaví

Typ přehledu: Měsíční přehled


Typ filtru zaměstnanců

Pokud není pole vyplněno, je zobrazen přehled docházky všech zaměstnanců. Zvolit můžete zobrazení pouze jednoho konkrétního zaměstnance, oddělení, týmu, apod.


Souhrnné přehledy

V hlavním panelu je zobrazen souhrnný přehled v závislosti na zvoleném filtru. Vypočítané údaje mohou být zobrazeny pro celou firmu, nebo konkrétního zaměstnance. Pro zobrazení zaměstnance stačí tohoto zaměstnance označit v hlavní tabulce. Pro zobrazení konkrétního dne, označíte požadovaný den v hlavní tabulce.

Příklad:zvolena celá firma


Dochazka301.png


Příklad:zvolen jeden zaměstnanec


Dochazka302.png


Účty

Přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc… Tyto údaje mohou být zobrazeny za celý měsíc, nebo pro jednotlivé dny označením patřičných polí v tabulce.


Dochazka4.png


Dochazka5.png


Porušení

Zobrazí porušení pracovních povinností buď v celém měsíci nebo za označený den/ dny a to buď pro jednoho zaměstnance, skupinu zaměstnanců nebo celou firmu.


Dochazka6.png


Záznamy

Souhrnný přehled záznamů za vybrané období.


Dochazka7.png


Filtr konkrétního zaměstnance a konkrétního dne nastavíte označením patřičného údaje v hlavní tabulce.


Dochazka8.png


Úpravy docházky

Potřebujete-li provést změnu údaje (změnit, schválit porušení…), označíte políčko, ve kterém má být změna provedena, a kliknete pravým tlačítkem myši.

Výběr provedete v následující tabulce možností:


Dochazka9.png


První dva řádky podávají informaci o jménu pracovníka a datu, ve kterém bude úprava prováděna.


Další řádky nabízí volbu požadované změny:

  • Reporty
  • Přidat změnu účtu
  • Schválit porušení pravidel základní pracovní doby
  • Schválit chybějící čas
  • Denní přehled


Označení můžete provést pro jeden konkrétní den a jednoho konkrétního pracovníka, nebo také pro libovolný počet dní či pracovníků.

Pokud je označen jeden den, změna je provedena za tento den u vybraného zaměstnance.


Dochazka10.png


Bude-li označen delší časový úsek či více zaměstnanců, změna bude prováděna ve všech takto označených polích. Informace o časovém úseku a počtu pracovníků je uvedena v prvních dvou řádcích.


Dochazka11.png


Při úpravách vždy pozorně sledujte, zda je pole správně označeno a údaje prvních dvou řádků odpovídají požadovanému datu a zaměstnanci.


Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku