Docházka: Porovnání verzí

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání
(Obsah stránky nahrazen textem „ Agenda docházky zobrazuje přehled informací o docházce Vašich zaměstnanců. Dělí se na moduly: * Modul - Absence * Modul - Docházka * Mo…“)
 
Řádka 1: Řádka 1:
Záložka docházka zobrazí přehled informací o docházce Vašich zaměstnanců. Tento přehled můžete libovolně upravit dle Vašich potřeb. Výběr provedete v hlavním panelu záložky.
 
V hlavním panelu záložky můžete zvolit možnosti zobrazení, či filtrovat zaměstnance (jednotlivce, oddělení, pobočky, týmy…), jejichž docházku si přejete zobrazit.
 
Poslední sloupec umožní zobrazení souhrnných informací vybraného charakteru – přehled, účty, porušení, záznamy.
 
  
Možnosti zobrazení přehledu jsou:  
+
Agenda docházky zobrazuje přehled informací o docházce Vašich zaměstnanců.
* denní
+
Dělí se na moduly:
* měsíční
 
* roční
 
  
 +
* [[Modul - Absence]]
 +
* [[Modul - Docházka]]
 +
* [[Modul - Lokace]]
 +
* [[Modul - Reporty]]
 +
* [[Modul - Schvalování]]
 +
* [[Modul - Směny]]
 +
* [[Modul - Zamykání]]
  
Pokud není v poli „Filtr zaměstnanců“ definováno jinak, zobrazí se přehled všech zaměstnanců.
 
  
 
[[File:Dochazka_prehled2018.png]]
 
 
 
== Denní přehled ==
 
 
Denní přehled zobrazí záznamy za jeden konkrétní den. V tomto přehledu je možné provádět manuální úpravy, opravy a zásahy do docházky.
 
Schvalují se zde porušení pracovních pravidel, dopsání chybějících příchodů či odchodů.
 
 
 
[[File:Denni_prehled2018.png]]
 
 
 
=== Záhlaví ===
 
Typ přehledu: Denní přehled
 
Zaměstnanec: Zobrazeno jméno zaměstnance - šipkami přepínání zaměstnanců v abecední pořadí
 
Den: Den, jehož docházka je zobrazena - šipkami se posunuje den +/-
 
 
=== Záznamy ===
 
Zobrazují dobu příchodu a odchodu z pracoviště, přestávku a její dodatečnou informaci -  odchod k lékaři, na pracovní cestu.
 
Záznamy je možné dodatečně upravit a doplnit – zadat příchod, odchod, smazat chybný záznam.
 
 
=== Přehledy ===
 
Podávají informace, podle jakého pracovního pravidla se docházka pro konkrétní den řídí, jaká je pracovní povinnost, kolik hodin byl pracovníku skutečně v práci a kolik času bylo z této doby strženo za přestávky.
 
 
Dále je zde možnost proplatit přestávku, kterou si zaměstnanec označil, na placenou absenci. Provedete kliknutím na tři tečky vedle sebe, rozevře se nová možnost a z ní vyberete, kterou přestávku chcete převést na placený čas.
 
 
 
[[File:Dochazka_prehled.png]]
 
 
=== Bilance ===
 
Zde je zobrazen stav salda (přesčasů) souhrnně z předchozího dne (počáteční stav) a k tomuto stavu přičten nebo odečten nový stav z daného dne (konečný stav). Tento údaj nelze nijak měnit.
 
 
=== Porušení ===
 
V tomto okně jsou rozepsaná jednotlivá porušení pravidel. Nabízí se zde možnosti jak tato porušení zohlednit v docházce.
 
 
== Měsíční přehled ==
 
 
Měsíční přehled zobrazí záznamy za jeden celý kalendářní měsíc.
 
Barevně jsou zobrazena porušení pracovního pravidla a číselně je vyjádřen čas, který chybí nebo je navíc.
 
 
 
[[File:Dochazka_prehled2018.png]]
 
 
 
=== Záhlaví ===
 
Typ přehledu: Měsíční přehled
 
 
 
=== Filtr zaměstnanců ===
 
Pokud není pole vyplněno, je zobrazen přehled docházky všech zaměstnanců. Zvolit můžete zobrazení pouze jednoho konkrétního zaměstnance, oddělení, týmu, apod.
 
 
 
=== Přehled ===
 
 
V hlavním panelu je zobrazen souhrnný přehled v závislosti na zvoleném filtru. Vypočítané údaje mohou být zobrazeny pro celou firmu nebo konkrétního zaměstnance. Pro zobrazení zaměstnance stačí tohoto zaměstnance označit v hlavní tabulce. Pro zobrazení konkrétního dne, označíte požadovaný den v hlavní tabulce.
 
 
'''Příklad:'''''zvolena celá firma''
 
 
 
[[File:Dochazka301.png|1280px]]
 
 
 
'''Příklad:'''''zvolen jeden zaměstnanec''
 
 
 
[[File:Dochazka302.png|1280px]]
 
 
=== Legenda ===
 
 
Zobrazí v dolní části barevnou legendu pro snadnější orientaci.
 
 
=== Různé ===
 
 
Zde můžete vybrat volné dny, pracovní dny nebo všechny dny; také zde můžete změnit zobrazení textu v kolonkách na odpracované hodiny, stav účtu, pracovní povinnost, pracovní pravidlo nebo bez textu.
 
 
=== Bilance ===
 
Přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc…
 
Tyto údaje mohou být zobrazeny za celý měsíc, nebo pro jednotlivé dny označením patřičných polí v tabulce.
 
 
 
[[File:Dochazka4.png]]
 
 
 
[[File:Dochazka5.png]]
 
 
=== Absence ===
 
 
Zde můžete vidět, kdy nebyli zaměstnanci na pracovišti a z jakého důvodu. Můžete měnit na přehled jednoho zaměstnance, více zaměstnanců či celou firmu.
 
 
 
[[File:Dochazka12.png]]
 
 
=== Porušení ===
 
Zobrazí porušení pracovních povinností buď v celém měsíci nebo za označený den/ dny a to buď pro jednoho zaměstnance, skupinu zaměstnanců nebo celou firmu.
 
 
 
[[File:Dochazka6.png]]
 
 
 
=== Záznamy ===
 
Souhrnný přehled záznamů za vybrané období.
 
 
 
[[File:Dochazka7.png]]
 
 
 
Filtr konkrétního zaměstnance a konkrétního dne nastavíte označením patřičného údaje v hlavní tabulce.
 
 
 
[[File:Dochazka8.png]]
 
 
 
=== Úpravy docházky ===
 
 
Potřebujete-li provést změnu údaje (změnit, schválit porušení…), označíte políčko, ve kterém má být změna provedena, a kliknete pravým tlačítkem myši.
 
 
Výběr provedete v následující tabulce možností:
 
 
 
[[File:Dochazka_kontext.png]]
 
 
 
První dva řádky podávají informaci o jménu pracovníka a datu, ve kterém bude úprava prováděna.
 
 
 
Další řádky nabízí volbu požadované změny:
 
* Přidat absenci
 
* Reporty
 
* Historie účtu
 
* Přidat změnu účtu
 
* Přidat záznam
 
* Denní přehled
 
* Roční přehled
 
 
Dále také aktivity, které mají souvislost s porušením pravidel, například:
 
 
* Schválit porušení pravidel základní pracovní doby
 
* Schválit chybějící čas
 
 
 
 
Označení můžete provést pro jeden konkrétní den a jednoho konkrétního pracovníka, nebo také pro libovolný počet dní či pracovníků.
 
 
Pokud je označen jeden den, změna je provedena za tento den u vybraného zaměstnance.
 
 
 
[[File:Dochazka_kontext.png]]
 
 
 
Bude-li označen delší časový úsek či více zaměstnanců, změna bude prováděna ve všech takto označených polích. Informace o časovém úseku a počtu pracovníků je uvedena v prvních dvou řádcích.
 
 
 
[[File:Dochazka_vice_zam.png]]
 
 
 
Při úpravách vždy pozorně sledujte, zda je pole správně označeno a údaje prvních dvou řádků odpovídají požadovanému datu a zaměstnanci.
 
 
== Roční přehled ==
 
 
Roční přehled funguje na stejném principu jako měsíční přehled - můžete zde editovat záznamy, využívat reporty... Ovšem místo zaměstnanců se zobrazují jednotlivé měsíce.
 
 
 
[[File:Dochazka13.png]]
 
 
----
 
----
  
[[Reporty|Další stránka]]
+
[[Modul - Absence|Další stránka]]
  
 
[[Zaměstnanci|Předchozí stránka]]
 
[[Zaměstnanci|Předchozí stránka]]
  
 
[[Nápověda iTA|Zpět na hlavní stránku]]
 
[[Nápověda iTA|Zpět na hlavní stránku]]

Aktuální verze z 17. 12. 2020, 01:57

Agenda docházky zobrazuje přehled informací o docházce Vašich zaměstnanců. Dělí se na moduly:



Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku