Docházka: Porovnání verzí

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání
(Přehledy)
 
Řádka 12: Řádka 12:
  
  
[[File:Dochazka1.png]]
+
[[File:Dochazka_prehled2018.png]]
  
  
Řádka 21: Řádka 21:
  
  
[[File:Dochazka2.png|1280px]]
+
[[File:Denni_prehled2018.png]]
  
  
Řádka 53: Řádka 53:
  
  
[[File:Dochazka1.png]]
+
[[File:Dochazka_prehled2018.png]]
  
  
Řádka 131: Řádka 131:
  
  
[[File:Dochazka9.png]]
+
[[File:Dochazka_kontext.png]]
  
  
Řádka 158: Řádka 158:
  
  
[[File:Dochazka10.png]]
+
[[File:Dochazka_kontext.png]]
  
  
Řádka 164: Řádka 164:
  
  
[[File:Dochazka11.png]]
+
[[File:Dochazka_vice_zam.png]]
  
  

Aktuální verze z 29. 11. 2018, 05:06

Záložka docházka zobrazí přehled informací o docházce Vašich zaměstnanců. Tento přehled můžete libovolně upravit dle Vašich potřeb. Výběr provedete v hlavním panelu záložky. V hlavním panelu záložky můžete zvolit možnosti zobrazení, či filtrovat zaměstnance (jednotlivce, oddělení, pobočky, týmy…), jejichž docházku si přejete zobrazit. Poslední sloupec umožní zobrazení souhrnných informací vybraného charakteru – přehled, účty, porušení, záznamy.

Možnosti zobrazení přehledu jsou:

 • denní
 • měsíční
 • roční


Pokud není v poli „Filtr zaměstnanců“ definováno jinak, zobrazí se přehled všech zaměstnanců.


Dochazka prehled2018.png


Denní přehled

Denní přehled zobrazí záznamy za jeden konkrétní den. V tomto přehledu je možné provádět manuální úpravy, opravy a zásahy do docházky. Schvalují se zde porušení pracovních pravidel, dopsání chybějících příchodů či odchodů.


Denni prehled2018.png


Záhlaví

Typ přehledu: Denní přehled Zaměstnanec: Zobrazeno jméno zaměstnance - šipkami přepínání zaměstnanců v abecední pořadí Den: Den, jehož docházka je zobrazena - šipkami se posunuje den +/-

Záznamy

Zobrazují dobu příchodu a odchodu z pracoviště, přestávku a její dodatečnou informaci - odchod k lékaři, na pracovní cestu. Záznamy je možné dodatečně upravit a doplnit – zadat příchod, odchod, smazat chybný záznam.

Přehledy

Podávají informace, podle jakého pracovního pravidla se docházka pro konkrétní den řídí, jaká je pracovní povinnost, kolik hodin byl pracovníku skutečně v práci a kolik času bylo z této doby strženo za přestávky.

Dále je zde možnost proplatit přestávku, kterou si zaměstnanec označil, na placenou absenci. Provedete kliknutím na tři tečky vedle sebe, rozevře se nová možnost a z ní vyberete, kterou přestávku chcete převést na placený čas.


Dochazka prehled.png

Bilance

Zde je zobrazen stav salda (přesčasů) souhrnně z předchozího dne (počáteční stav) a k tomuto stavu přičten nebo odečten nový stav z daného dne (konečný stav). Tento údaj nelze nijak měnit.

Porušení

V tomto okně jsou rozepsaná jednotlivá porušení pravidel. Nabízí se zde možnosti jak tato porušení zohlednit v docházce.

Měsíční přehled

Měsíční přehled zobrazí záznamy za jeden celý kalendářní měsíc. Barevně jsou zobrazena porušení pracovního pravidla a číselně je vyjádřen čas, který chybí nebo je navíc.


Dochazka prehled2018.png


Záhlaví

Typ přehledu: Měsíční přehled


Filtr zaměstnanců

Pokud není pole vyplněno, je zobrazen přehled docházky všech zaměstnanců. Zvolit můžete zobrazení pouze jednoho konkrétního zaměstnance, oddělení, týmu, apod.


Přehled

V hlavním panelu je zobrazen souhrnný přehled v závislosti na zvoleném filtru. Vypočítané údaje mohou být zobrazeny pro celou firmu nebo konkrétního zaměstnance. Pro zobrazení zaměstnance stačí tohoto zaměstnance označit v hlavní tabulce. Pro zobrazení konkrétního dne, označíte požadovaný den v hlavní tabulce.

Příklad:zvolena celá firma


Dochazka301.png


Příklad:zvolen jeden zaměstnanec


Dochazka302.png

Legenda

Zobrazí v dolní části barevnou legendu pro snadnější orientaci.

Různé

Zde můžete vybrat volné dny, pracovní dny nebo všechny dny; také zde můžete změnit zobrazení textu v kolonkách na odpracované hodiny, stav účtu, pracovní povinnost, pracovní pravidlo nebo bez textu.

Bilance

Přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc… Tyto údaje mohou být zobrazeny za celý měsíc, nebo pro jednotlivé dny označením patřičných polí v tabulce.


Dochazka4.png


Dochazka5.png

Absence

Zde můžete vidět, kdy nebyli zaměstnanci na pracovišti a z jakého důvodu. Můžete měnit na přehled jednoho zaměstnance, více zaměstnanců či celou firmu.


Dochazka12.png

Porušení

Zobrazí porušení pracovních povinností buď v celém měsíci nebo za označený den/ dny a to buď pro jednoho zaměstnance, skupinu zaměstnanců nebo celou firmu.


Dochazka6.png


Záznamy

Souhrnný přehled záznamů za vybrané období.


Dochazka7.png


Filtr konkrétního zaměstnance a konkrétního dne nastavíte označením patřičného údaje v hlavní tabulce.


Dochazka8.png


Úpravy docházky

Potřebujete-li provést změnu údaje (změnit, schválit porušení…), označíte políčko, ve kterém má být změna provedena, a kliknete pravým tlačítkem myši.

Výběr provedete v následující tabulce možností:


Dochazka kontext.png


První dva řádky podávají informaci o jménu pracovníka a datu, ve kterém bude úprava prováděna.


Další řádky nabízí volbu požadované změny:

 • Přidat absenci
 • Reporty
 • Historie účtu
 • Přidat změnu účtu
 • Přidat záznam
 • Denní přehled
 • Roční přehled

Dále také aktivity, které mají souvislost s porušením pravidel, například:

 • Schválit porušení pravidel základní pracovní doby
 • Schválit chybějící čas


Označení můžete provést pro jeden konkrétní den a jednoho konkrétního pracovníka, nebo také pro libovolný počet dní či pracovníků.

Pokud je označen jeden den, změna je provedena za tento den u vybraného zaměstnance.


Dochazka kontext.png


Bude-li označen delší časový úsek či více zaměstnanců, změna bude prováděna ve všech takto označených polích. Informace o časovém úseku a počtu pracovníků je uvedena v prvních dvou řádcích.


Dochazka vice zam.png


Při úpravách vždy pozorně sledujte, zda je pole správně označeno a údaje prvních dvou řádků odpovídají požadovanému datu a zaměstnanci.

Roční přehled

Roční přehled funguje na stejném principu jako měsíční přehled - můžete zde editovat záznamy, využívat reporty... Ovšem místo zaměstnanců se zobrazují jednotlivé měsíce.


Dochazka13.png


Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku