Exporty

Z Nápověda
Verze z 16. 8. 2017, 10:27, kterou vytvořil Zwseditor (diskuse | příspěvky) (Šablony exportu)

Přejít na: navigace, hledání

Tato agenda slouží k získání surových dat z docházkového systému iTA, které je poté možné exportovat v textovém formátu do jiného programu.

Spustit export

Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů.

Zaměstnanci a skupiny

Zde můžete provést výběr konkrétního zaměstnance, či zaměstnanců, nebo skupin. Pokud výběr nebude proveden, zobrazí se report pro všechny zaměstnance.

Období

Z nabídky vyberte jedno z přednastavených období, za které bude spuštěn report. V případě že vyberete "vlastní interval", zobrazí se Vám nabídka na určení Vámi vybraného časového úseku.

Dny

Zde můžete provést výběr konkrétních dnů v týdnu k reportování, nebo reportovat pouze pracovní/volné dny.

Účty

Vyberete konkrétní účty k reportování, nebo ponecháte vše.

Porušení

Pro reportování konkrétních porušení vyberte pravidla jejichž porušení chcete sledovat.


Vyberte šablonu

Z šablon reportů vyberte vyhovující přehled, který bude použit k zobrazení vybraných údajů. Tento filtr je možné uložit pro jeho opakované použití. Zde máte možnost vybrat si z již předdefinovaných návrhů reportů. Je zde několik možností, např. Detail zaměstnance, detail měsíce, přehled porušení a mnoho dalších. V sekci Šablony reportů si můžete ovšem vytvořit vlastní, pokud vám nebudou vyhovovat přednastavené.

Zobrazit náhled

Po kliknutí na toto tlačítko vám vyjede náhled na monitoru, nemusíte tedy nic stahovat ani tisknout.

Vytisknout/exportovat

Tato kolonka umožňuje vyexportovat dokument ve formátu pdf, který můžete následně vytisknout.

Poslat emailem

Tato možnost pošle na Váš email nakonfigurovaný export.

Ostatní volby

V ostatních volbách máte možnost zobrazení jednoho záznamu na stránku, opakování hlavičky na všech stránkách, formát času v hh:mm nebo hh:hh, dále zobrazovat smazané záznamy nebo zobrazit všechny změny účtů v minutách. Dále je zde možnost vytvořit generované záznamy (pokud je máte aktivované), popřípadě ukazovat skutečné záznamy.

Uložit parametry reportu

V případě že chcete uložit vlastní parametr exportu, zvolte tuto možnost.


Uložené parametry

Zde můžete vidět Vámi uložené parametry. Po jejich zvolení se dostanete do menu Spustit export s již zvolenými parametry.


Plánovač exportů

Zde můžete naplánovat reporty, které se mají automaticky odesílat adresátům nebo zobrazovat na dashboardu po určitý čas.


Šablony exportu

V této kapitole je možné vytvořit vlastní šablonu exportu. Exporty narozdíl od reportů jsou zjednodušené, stačí jim pouze data, nemusejí se třídit dle určitého klíče.

Univerzální volby

Zde je několik možností nastavení:

  • Jméno šablony
  • Oddělovač CSV
  • Skrýt záhlaví
  • Použít uvozovky
  • Jazyk editace


Tabulka

Zde probíhá podobný výběr jako v reportech, ovšem při exportech je třeba pouze sloupec, popřípadě několik sloupců. Vyberte z požadované kategorie a stiskněte uložit. Samozřejmostí je posouvání sloupečků nahoru a dolu a typ popisku.


Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku