FAQ: Porovnání verzí

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 68: Řádka 68:
  
 
Vyberete z kolonky “Pro účet“ Dovolená  a pro kterého zaměstnance se bude změna provádět. Kliknete na „Přidat změnu účtu“ a zadáte požadovanou hodnotu.  Provedená změna se po uložení již v docházce zobrazí.
 
Vyberete z kolonky “Pro účet“ Dovolená  a pro kterého zaměstnance se bude změna provádět. Kliknete na „Přidat změnu účtu“ a zadáte požadovanou hodnotu.  Provedená změna se po uložení již v docházce zobrazí.
 +
  
 
'''Co udělat při ukončení pracovního poměru?'''  
 
'''Co udělat při ukončení pracovního poměru?'''  
Řádka 73: Řádka 74:
 
Při ukončení zaměstnaneckého poměru je nutné zapsat datum ukončení do smlouvy zaměstnance a do položky „Pracovní poměr skončil“ v záložce základních údajů zaměstnance.
 
Při ukončení zaměstnaneckého poměru je nutné zapsat datum ukončení do smlouvy zaměstnance a do položky „Pracovní poměr skončil“ v záložce základních údajů zaměstnance.
 
Pokud se toto ukončení nezadá, bude dál zaměstnanci docházka počítána.
 
Pokud se toto ukončení nezadá, bude dál zaměstnanci docházka počítána.
 +
  
 
'''Odešel nám terminál, jak vyměnit nefunkční terminál za nový?'''
 
'''Odešel nám terminál, jak vyměnit nefunkční terminál za nový?'''

Verze z 16. 1. 2016, 08:48

Jak správně nastavit pracovní pravidlo?

Postup nastavení pracovních pravidel najdete [1]/zde


Jak založit nového zaměstnance?

Postup při zavedení nového zaměstnance do systému je popsán [2]/zde


Jak zjistit RFID karty (čipu)?

RFID číslo zjistíte za použití terminálu.

Postup:

- Nejprve vstoupíte do servisního menu terminálu

- Stiskněte symbol ozubených kol na terminálu

- Zadejte heslo pro vstup – (výchozí 00000, pokud jste toto heslo změnili zadáte Vaše) a poté přiložíte kartu, čip nebo nálepku a číslo se zobrazí na displeji terminálu.


Co dělat při ztrátě čipu.

Pokud zaměstnanec ztratí čip (kartu, klíčenku), je nutné mu vydat novou.

Postup:

- Zjistíte RFID nově vydávaného čipu. Postup v otázce „Jak zjistit RFID karty (čipu)?“

- U zaměstanace vymažete původní RFID a nové následně zadáte. Tento údaj upravíte v záložce Informace o zaměstnanci, položka RFID.


Jak správně definovat zákonem stanovené přestávky v práci?

Zákoník práce říká:

Zaměstnavatel musí svému zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce poskytnout přestávku na jídlo a oddech, která musí trvat nejméně 30 minut v kuse. Ale například mladistvému zaměstnanci (mladšímu 18 let) je povinen poskytnout přestávku na jídlo a oddech po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přestávky na jídlo a oddech není možné poskytovat na začátku a konci pracovní doby a také se nezapočítávají do odpracované pracovní doby; o tuto dobu se tedy pracovní doba fakticky prodlužuje. Ovšem pokud jde o práce, při kterých není možné přerušit práci, zaměstnavatel musí svému zaměstnanci poskytnout a zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo, tato doba se na rozdíl od klasické přestávky započítává do pracovní doby. Pokud se však jedná o mladistvého je zaměstnavatel vždy povinen poskytnout mu přestávku nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Byla-li přestávka na jídlo a oddech z jakéhokoliv důvodu rozdělena, musí být alespoň jedna její část dlouhá nejméně 15 minut.

Informace jak nastavit přestávku v práci najedete [3]/zde


Jak zadat dovolenou, nemoc.. ?

Zadávání této informace se provádí „ručně“, v záložce Docházka.

Více informací najdete [4]/zde


Jak nastavit výchozí hodnoty dovolené, přesčasových hodin?

Tato změna se provádí v záložce „nastavení“  „Časový účet, absenční účet a účet svátků“ Historie stavu účtů.

Vyberete, o jakou změnu se bude jednat z přednastavených účtů, pro kterého zaměstnance a zadáte požadovanou změnu.


Jak změnit „natvrdo“ hodnoty nastavených dnů dovolené?

Tato změna se provádí v záložce „nastavení“  „Časový účet, absenční účet a účet svátků“ Historie stavu účtů

Vyberete z kolonky “Pro účet“ Dovolená a pro kterého zaměstnance se bude změna provádět. Kliknete na „Přidat změnu účtu“ a zadáte požadovanou hodnotu. Provedená změna se po uložení již v docházce zobrazí.


Co udělat při ukončení pracovního poměru?

Při ukončení zaměstnaneckého poměru je nutné zapsat datum ukončení do smlouvy zaměstnance a do položky „Pracovní poměr skončil“ v záložce základních údajů zaměstnance. Pokud se toto ukončení nezadá, bude dál zaměstnanci docházka počítána.


Odešel nám terminál, jak vyměnit nefunkční terminál za nový?

Kontaktujte distributora, který provede ověření o nezpracovaných záznamech terminálu a následnou deaktivaci. Odpojíte stávající terminál. Zapojíte nový do sítě. Pro aktivaci terminálu je důležité funkční připojení k internetu.

Postup:

Po přihlášení na adrese https://ita.firemnidochazka.cz (ve webovém prohlížeči), zvolte záložku „Nastavení“  „Terminály“ a klikněte na tlačítko vygenerovat aktivační kód. Ten vepište do kolonky aktivační kód na aktivační obrazovce. Po aktivaci se zobrazí standardní obrazovka a terminál je připraven k použití.