Historie verzí stránky „Modul - Zamykání v zaměstnaneckém rozhraní“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 12. 2020, 03:06Zwseditor (diskuse | příspěvky). . (2 154 bajtů) (+2 154). . (Založena nová stránka s textem „== Hlavní panel == Na hlavním panelu nástrojů je možné otevřít libovolný počet záložek. Každá záložka zobrazuje pohled s vlastním nastave…“)