Nastavení

Z Nápověda
Verze z 16. 12. 2020, 03:59, kterou vytvořil Zwseditor (diskuse | příspěvky) (Zrušena verze 961 od uživatele Zwseditor (diskuse))

Přejít na: navigace, hledání

Před započetím zadávání zaměstnanců do systému nejdříve nastavíme jednotlivé účty a pravidla zpracovávání docházky.

Systém pracuje s jednotlivými časovými účty, na které jsou záznamy příchodů a odchodů tříděny. Tímto způsobem můžeme jednoduše vyhodnotit celkovou činnost zaměstnance za určité časové období.

Toto třídění údajů do konkrétních časových účtů je prováděno na základě pracovních pravidel, které stanoví podmínky evidence přítomnosti či nepřítomnosti zaměstnance do konkrétních nahlašujících účtů (práce v noci, práce o víkendu, absence – nemoc…)

Při zadávání zaměstnanců přidělíte zaměstnancům konkrétní pravidla, čímž ušetříte spoustu času při následném vyhodnocování a zpracovávání docházky.

Průběh celkového nastavení systému:

  • Nejprve nastavíme účty – složky, do kterých budou údaje vycházející z evidence tříděny.

→ Záložky: Časový účet, absenční účet a účet svátků, Pravidla převodu zůstatku účtu

  • Dále nastavíme pracovní pravidla – pravidla, na základě kterých systém vyhodnotí stav docházky zaměstnance.

→ Záložky: Pravidla výpočtu nároku na dovolenou, Pracovní pravidla, Editor kalendáře státních svátků

  • Před vlastním zadáváním zaměstnanců určíme požadované informace, jež budeme u zaměstnanců evidovat, popř. dle potřeby doplníme další možnosti detailních informací.

→ Záložky: Upravit pole sledovaná u zaměstnance, Číselníky

  • Nyní můžeme aktivovat terminál, přiřadit zaměstnancům RFID (čip, kartu či nálepku) a vyplnit patřičné údaje.


Nastavenia.PNG

V případě že používáte malý monitor, je nabídka skryta pod ikonkou v pravém horním rohu(viz. zvýraznění).

Nastaveni1a.png


Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku