Pravidla výpočtu nároku na dovolenou

Z Nápověda
Verze z 15. 5. 2016, 09:19, kterou vytvořil Zwseditor (diskuse | příspěvky) (Postup:)

Přejít na: navigace, hledání

Nastavením pravidel pro výpočet dovolené můžete stanovit paušální nárok na dovolenou zaměstnanců, či specifikovat individuální závislosti výpočtu v návaznosti na zvyklosti ve Vaší firmě. Počet dní dovolené nastavíte za kalendářní rok standardně, nebo dále určíte počet dní v závislosti na věku zaměstnance nebo na základě délky trvání pracovního poměru.

Postup:

  • kliknout na „Vložit pravidlo nároku na dovolenou“


Narok1.png


  • Jméno: POJMENOVÁNÍ / NÁZEV – doporučujeme krátký výstižný název
  • Popis: možnost bližšího popisu – není nutné
  • Typ pravidla pro nárok na dovolenou:Po volbě mezi fixním pravidlem pro nárok na dovolenou, nárokem na dovolenou na základě věku zaměstnance a pravidlem nároku na dovolenou na základě délky pracovního poměru dojde k otevření další tabulky s nastavením podmínek.
  • Fixní pravidlo pro nárok na dovolenou: Stanoví pevně danou paušální sumu dovolené bez vazby na další okolnosti.

Příklad: Zaměstnanci náleží 20 dni dovolené za kalendářní rok.


Narok2.png


  • Nárok na dovolenou na základě věku zaměstnance: Upraví základní výchozí sumu dovolené na základě zvolených parametrů.

Příklad: Zaměstnanci náleží 20 dnů dovolené za kalendářní rok, pokud je jeho věk mezi 18 – 19 lety, 22 dnů pokud mu je 20 - 29 let a 25 dnů je-li starší 30 let.


Narok3.png


  • Pravidlo nároku na dovolenou na základě délky pracovního poměru zaměstnance

Příklad: Po 5 letech trvání pracovního poměru má zaměstnanec nárok na 22 dní dovolené. Po 10 odpracovaných letech potom na 25 dní dovolené.


Narok4.png


 ve všech případech kliknout na „Uložit“ 


Seznam vytvořených pravidel nároku na dovolenou:

Narok5.png


Ze zobrazeného seznamu pravidel převodu zůstatků účtů lze jednotlivé účty upravit nebo smazat. V případě jejich úpravy se jakákoli změna promítá tam, kde je toto pravidlo přiřazeno. V případě smazání (nedoporučujeme) mohou přestat některá již nastavená pravidla fungovat.


Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku