Reporty

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Spustit reporty

Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů. Zde jsou přednastaveny systémové reporty pro aktuální měsíc a pro měsíc předchozí. Do těchto sestav není možné zasahovat, ani je smazat.

Zaměstnanci a skupiny

Zde si můžete vybrat, jaké zaměstnance a skupiny si necháte zobrazit.

Období

Zde si můžete nastavit, za jaké časové období vám vyjedou reporty.

Dny

Zde si můžete nastavit, jaké dny budou zvoleny.

Účty

Zde si můžete nastavit filtry z vámi vybraných účtů.

Porušení

Zde si můžete vybrat z přehledu pravidel, která byla porušena.

Vyberte šablonu

V rámci šablon reportů si můžete vytvořit vlastní reportovací sestavu, dle konkrétních potřeb a požadavků.


Měsíční přehled

Vypíše sumarizaci za vybrané časové období.

Reporty1.png


Měsíční docházka

Vypíše tabulku přehledu za zvolený časový úsek.

Reporty2.png


Přehled porušení

vypíše pouze dny ve kterých došlo k porušení pracovních povinností

Reporty3.png


Přehled zaměstnance

vypíše přehled jednotlivé denní docházky zaměstnance a konečný souhrn.

Reporty4.png


Šablony reportů

V rámci šablon reportů je možné využít již přednastavené šablony a tyto si dle vlastních potřeb upravit, nebo založit zcela novou šablonu.


Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku