Reporty

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Spustit reporty

Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů.

Zaměstnanci a skupiny

Zde můžete provést výběr konkrétního zaměstnance, či zaměstnanců, nebo skupin. Pokud výběr nebude proveden, zobrazí se report pro všechny zaměstnance.

Období

Z nabídky vyberte jedno z přednastavených období, za které bude spuštěn report, nebo určete vlastní.

Dny

Zde můžete provést výběr konkrétních dnů v týdnu k reportování, nebo reportovat pouze pracovní/volné dny.

Účty

Vyberete konkrétní účty k reportování, nebo ponecháte vše.

Porušení

Pro reportování konkrétních porušení vyberte pravidla jejichž porušení chcete sledovat.

Vyberte šablonu

Z šablon reportů vyberte vyhovující přehled, který bude použit k zobrazení vybraných údajů. Tento filtr je možné uložit pro jeho opakované použití.

Šablony

Měsíční přehled

Vypíše sumarizaci za vybrané časové období.

Reporty1.png

Měsíční docházka

Vypíše tabulku přehledu za zvolený časový úsek.

Reporty2.png

Přehled porušení

vypíše pouze dny ve kterých došlo k porušení pracovních povinností

Reporty3.png


Přehled zaměstnance

vypíše přehled jednotlivé denní docházky zaměstnance a konečný souhrn.

Reporty4.png


Šablony reportů

V rámci šablon reportů je možné založit zcela novou šablonu.


Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku