Reporty

Z Nápověda
Verze z 17. 8. 2017, 07:15, kterou vytvořil Zwseditor (diskuse | příspěvky) (Sumy)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Spustit report

Spustit report

Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů.

Zaměstnanci a skupiny

Zde můžete provést výběr konkrétního zaměstnance, či zaměstnanců, nebo skupin. Pokud výběr nebude proveden, zobrazí se report pro všechny zaměstnance.

Období

Z nabídky vyberte jedno z přednastavených období, za které bude spuštěn report. V případě že vyberete "vlastní interval", zobrazí se Vám nabídka na určení Vámi vybraného časového úseku.

Dny

Zde můžete provést výběr konkrétních dnů v týdnu k reportování, nebo reportovat pouze pracovní/volné dny.

Účty

Vyberete konkrétní účty k reportování, nebo ponecháte vše.

Porušení

Pro reportování konkrétních porušení vyberte pravidla jejichž porušení chcete sledovat.


Report1.png


Vyberte šablonu

Z šablon reportů vyberte vyhovující přehled, který bude použit k zobrazení vybraných údajů. Tento filtr je možné uložit pro jeho opakované použití. Zde máte možnost vybrat si z již předdefinovaných návrhů reportů. Je zde několik možností, např. Detail zaměstnance, detail měsíce, přehled porušení a mnoho dalších. V sekci Šablony reportů si můžete ovšem vytvořit vlastní, pokud vám nebudou vyhovovat přednastavené.

Zobrazit náhled

Po kliknutí na toto tlačítko vám vyjede náhled na monitoru, nemusíte tedy nic stahovat ani tisknout.

Vytisknout/exportovat

Tato kolonka umožňuje vyexportovat dokument ve formátu pdf, který můžete následně vytisknout.

Poslat emailem

Tato možnost pošle na Váš email nakonfigurovaný report.

Ostatní volby

V ostatních volbách máte možnost zobrazení jednoho záznamu na stránku, opakování hlavičky na všech stránkách, formát času v hh:mm nebo hh:hh, dále zobrazovat smazané záznamy nebo zobrazit všechny změny účtů v minutách. Dále je zde možnost vytvořit generované záznamy (pokud je máte aktivované), popřípadě ukazovat skutečné záznamy.

Uložit parametry reportu

V případě že chcete uložit vlastní parametr reportu, zvolte tuto možnost.


Uložené parametry

Zde můžete vidět Vámi uložené parametry. Po jejich zvolení se dostanete do menu Spustit report s již zvolenými parametry.


Plánovač reportů

Zde můžete naplánovat reporty, které se mají automaticky odesílat adresátům nebo zobrazovat na dashboardu po určitý čas.

Šablony reportů

Zde máte možnost vytvořit novou šablonu nebo si ji nechat naimportovat.

Vytvoření nové šablony

Zde můžete vytvořit novou šablonu. Klikněte na ikonu "Nová šablona". Máte zde několik možností:

 • Název šablony - Jak se bude šablona jmenovat.
 • Seskupení stránky - podle jakého klíče se budou informace zobrazovat. V případě, že chcete vytvořit šablonu pro jednotlivé zaměstnance, vyberte "seskupit dle zaměstnanců"; v případě, že chcete seskupit dle měsíce, vyberte dle měsíce.

Reporty budou mít tolik stran, kolik je vybraných podnětů. (Pokud zvolím podle počtu zaměstananců, tak počet stran bude tolik, kolik je zaměstnanců. Pokud podle měsíců, tak podle počtu měsíců...)

 • Jazyk editace - vyberte, v jakém jazyku chcete report zasílat. V současné době je možnost češtiny, angličtiny, němčiny a švýcarštiny.
 • Formát papíru - zde je na výběr formát A4, A3 nebo dashboard widget, který se zobrazuje na úvodní stránce - dashboardu.
 • Orientace - můžete si vybrat nastojato nebo naležato.
 • Přídavný filtr - zde můžete vybrat jestli chcete zobrazovat pouze záznamy s nevyřešenými porušeními.
 • Okraje - v této nabídce si můžete vybrat mezi okraji automatickými nebo vlastními.

Univerzální volby

Ve volbách si zde můžete nastavit tyto parametry:

 • Šířka - Tato kolonka odkazuje na šířku daného parametru k poměru k ostatním. Např. na datum je třeba méně místa než na celkový přehled.
 • Posunutí nahoru/dolu - pomocí této volby můžete posouvat jednotlivé sloupce nahoru a dolu, nemusíte je tedy mazat a vytvářet znovu.
 • Typ popisku - Zde si můžete vybrat automatický popisek nebo jej můžete libovolně přejmenovat možností "Vlastní".
 • Horizontální/vertikální zarovnání - pomocí této funkce můžete zarovnat data v tabulce na určitou stranu.
 • Velikost/tloušťka textu - zde můžete vybrat velikost a tloušťku textu.
 • Barva textu/pozadí - v této kolonce si můžete vybrat barvu textu a pozadí.
 • zde si můžete vybrat automatické nebo libovolné ohraničení textu.

V případě, že se zobrazí kolonka index, je to odkaz na číslo účtu. Číslo účtu naleznete v nastavení --> Časový účet, absenční účet, účet svátků a zde naleznete číslo pro daný účet.

Nyní je možné začít definovat vlastní šablonu pro report.

Záhlaví

V této podkategorii můžete vytvořit a upravit záhlaví. Hlavička je definována řádky, z nichž každý obsahuje sloupec. Podle počtu řádků a sloupců vytvoříte tabulku, která se zobrazí v horní části každé stránky.

Na výběr je zde opět několik možností.


 • Vnitřní odsazení - umožňuje určit velikost odsazení v mm z každé strany.

Automaticky - rozměry budou automaticky určeny systémem. Vlastní - rozměry určujete vy.


 • Výška - umožňuje změnit výšku sloupce

Automaticky - Systém automaticky zvolí nejvhodnější výšku. Pevná výška - Touto možností zvolíte vybranou určitou výšku.

 • Přidat sloupec - za pomoci ikony "přidat sloupec" můžete přidat sloupce, které ovlivňují data v záhlaví. Na výběr je zde přes 100 možností.

Proměnné - Interval, obecné, report, rok, skupina zaměstnanců, zákazník, zaměstnanec, záznam.

 • Přidat řádek - za pomoci této volby můžete přidat nový řádek, který můžete opět rozdělit do sloupců.


Tabulka

V této podkategorii si můžete zvolit samotná data, která budou zobrazeny ve vytvořeném reportu.

Zde můžete nastavit seskupování dle řádků a sloupců, dále seskupení mezisoučtů (např. každý týden, dle skupiny zaměstnanců...), můžete zde také editovat výšku a vnitřní odsazení. Také je zde možnost "Skrýt řádek se sumou" a "Neořezávat text".

Proměnné jsou zde podobně jako v záhlaví, taktéž jsou rozděleny do skupin Interval, Obecné, Report, Rok, Skupina zaměstnanců, Zákazník, Zaměstnanec a záznam. I zde můžete využít různých doplňkových voleb, jako je barva textu, zvýraznění, odsazení apod.

Zápatí

Tato možnost je velmi podobná záhlaví, ale zobrazuje informace v zápatí. Možnosti jsou totožné.

Sumy

Tato možnost umožňuje zobrazování celkových sum. Vyberete kterou sumu chcete zvolit a systém ji vypočítá a zobrazí na poslední stránce celého reportu.

Příklad

V novém reportu bych chtěl, aby se zobrazovaly informace takto:

Seskupení stránky dle zaměstnance; Jazyk editace v češtině, formát papíru A4, orientace nastojato, bez přídavného filtru a okraje automaticky.

Sablony reportu hlava.png
 • Záhlaví: Jméno a příjmení zaměstnance; číslo záznamu; volitelný popisek s názvem "Výpis reportu".

Sablony reportu zahlavi.png
 • Tabulka - nastavení: Seskupení řádků dle dne; seskupení sloupců nespecifikováno; seskupení mezisoučtů týdně; výška automaticky; vnitřní odsazení automaticky; neskrytý řádek se sumou; neořezaný text.
 • Tabulka - data: Den; změna účtu; odpracováno; saldo.

Sablony reportu tabulka.png
 • Zápatí: Popisek - "Libovolný dolní popisek".

Sablony reportu zapati.png
 • Suma: žádné.

Sablony reportu sumy.png


Finální stav

Sablony reportu final.pngDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku