Historie verzí stránky „Výpočet nároku na dovolenou“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 12. 2020, 01:37Zwseditor (diskuse | příspěvky). . (3 771 bajtů) (+3 771). . (Založena nová stránka s textem „= Seznam pravidel přidělování dovolené = Nastavením pravidel pro výpočet dovolené můžete stanovit paušální nárok na dovolenou zaměstnanců,…“)