Modul – Docházka

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní panel - Docházka

Na hlavním panelu nástrojů je možné otevřít libovolný počet záložek. Každá záložka zobrazuje pohled s vlastním nastavením, které lze upravovat dle Vašich potřeb. Můžete zde například zobrazovat statistiky, přepínat se mezi jednotlivými dny, měsíci či roky apod.

Nové záložky přidáte pomocí tlačítka plus "+", případně přejmenujete pomocí ikony pera na levé straně záložky. Záložky zavřete pomocí křížku "x" na pravé straně záložky nebo jednoduše záložky přeskupíte tahem myší (systém drag-and-drop). Záložka s názvem "Hlavní panel" je výchozí, nelze zavřít.


hl.panel dochazka monika.png


Funkce < Zpět

Funkcí Zpět se vrátíte do měsíčního typu přehledu aktuálního měsíce.

Modul

Umožňuje přepínat mezi jednotlivými moduly (absence, docházka, lokace, reporty, schvalování, směny, zamykání).

Ostatní filtry

Pro filtrování ostatních komponentů (Účty, K vyřešení, Dny v týdnu).

Nastavení vzhledu

Kliknutím na rolovací šipku ▼ můžete přepínat mezi vzhledy. Kliknutím na celé tlačítko s názvem vzhledu můžete konfigurovat zobrazení a měnit / vytvářet / mazat konfigurace vzhledu. Účelem funkce "Nastavení vzhledu" je umožnit různé typy zobrazení pro vybranou skupinu zaměstnanců ve zvoleném časovém období, např. zobrazení směn zaměstnanců, zobrazení časové osy a jiné Vámi nakonfigurované zobrazení.

Typ přehledu

Možnosti zobrazení přehledu:

 • Den
 • Týden - zaměstnanec
 • Týden - skupina
 • Měsíc
 • Rok

Výběr časového úseku

Možnost výběru konkrétního dne, týdne, měsíce či roku dle typu přehledu.

Přejít na ...

Filtr pro výběr zaměstnance, jehož docházku si přejete zobrazit. Nemá-li zaměstnanec oprávnění zobrazovat docházku svých kolegů, bude se mu zobrazovat pouze jeho vlastní docházka.

Funkce ∑ (Statistika)

Pro zobrazení statistik zaměstnance stačí tohoto zaměstnance označit v hlavní tabulce a kliknout na hlavním panelu nástrojů na symbol "Statistiky...". Pro zobrazení konkrétního dne označte požadovaný den v hlavní tabulce. Pro výběr více zaměstnanců či dnů přidržte při označování klávesnici Ctrl nebo jednoduše při výběru přidržte levé tlačítka myši a přetáhněte myší přes požadovaný výběr. Statistiky zobrazují:

 • Přehled - rychlý přehled o porušení, pracovním úvazku a odpracovaném čase.
 • Bilance - přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc…
 • Absence - zde můžete vidět, kdy nebyli zaměstnanci na pracovišti a z jakého důvodu.
 • K vyřešení - zobrazuje porušení pracovních povinností za vybrané období.
 • Záznamy - souhrnný přehled záznamů za vybrané období.
 • Schválení - umožňuje zobrazit schválené žádosti za vybrané období.

Denní přehled docházky

Denní přehled zobrazuje záznamy za jeden konkrétní den. V tomto přehledu je možné provádět manuální úpravy, opravy a zásahy do docházky. Zobrazují se zde porušení pracovních pravidel, dopsání chybějících příchodů či odchodů.

Modul Docházka | Typ přehledu Den | Datum (den) libovolný | Přejít na ... konkrétní zaměstnanec


Monika den.png


Zobrazení a úpravy docházky

Časová osa

Grafické zobrazení docházky zaměstnance na časové ose. Pro detailnější informace najeďte myší do části časové osy jejíž data potřebujete zobrazit.


Casova os monika.png


Záznamy

Zobrazují dobu příchodu a odchodu z pracoviště, přestávku a její dodatečnou informaci - odchod k lékaři, na pracovní cestu. Záznamy je možné dodatečně upravit a doplnit – zadat příchod, odchod, smazat chybný záznam. Dále je možnost "Zobrazit detaily" záznamu. Po zatržení se zobrazí detailní informace zvoleného dne – čas, datum, typ, zdroj, změny a poznámka záznamu. Navíc při využívaní funkce geolokace zde můžete vidět GPS souřadnice záznamu s možností zobrazit mapu záznamu.


Zaznamy monika.png


Absence

Zobrazují nepřítomnost zaměstnance z důvodu dovolené, nemoci nebo jiných individuálních absencí. Absence je možné dodatečně přidat nebo smazat.


Absence v dochazke.png


Přehledy

Podávají informace, podle jakého pracovního pravidla se docházka pro konkrétní den řídí, jaká je pracovní povinnost, kolik hodin byl pracovník skutečně v práci a kolik času bylo z této doby strženo za přestávky.

Funkcí "Zamknout docházku" zamknete/odemknete docházku typicky pro kontrolu docházky a zpracování mezd ve společnosti.

Bilance

Zde je zobrazen stav salda ( a dalších účtu) souhrnně z předchozího dne (počáteční stav) a k tomuto stavu přičten nebo odečten nový stav z daného dne (konečný stav).


Prehledy a bilance monika.png


K vyřešení

Zobrazuje porušení nastaveného pracovního pravidla. Po zatržení „Zobrazit detaily“ Vám systém navrhne možná řešení.


K vyreseni monika.png


Týdenní přehled - zaměstnanec

Zobrazuje týdenní přehled docházky jednoho zaměstnance za konkrétní měsíc. Týdny začínají vždy v pondělí a končí v neděli. Pokud uvnitř týdne dojde k přerušení měsíce, jsou zahrnuty dny ze sousedního měsíce. Pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny dny (účty) jako např. nemoc, dovolená, práce z domova apod. Červené políčko značí porušení pracovního pravidla.

Modul Docházka | Typ přehledu Týden - zaměstnanec | Měsíc (měsíc) libovolný | Přejít na ... konkrétní zaměstnanec


Týden monika.png


Zobrazení statistik

Funkce ∑ (Statistika)

Pro zobrazení statistik zaměstnance označte požadovaný den v hlavní tabulce. Pro výběr více dnů nebo týdnů přidržte při označování klávesnici Ctrl nebo jednoduše při výběru přidržte levé tlačítko myši a přetáhněte myší přes požadovaný výběr. Statistiky zobrazují:

 • Přehled - rychlý přehled o porušení, pracovním úvazku a odpracovaném čase.
 • Bilance - přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc…
 • Absence - zde můžete vidět, kdy nebyli zaměstnanci na pracovišti a z jakého důvodu.
 • K vyřešení - zobrazuje porušení pracovních povinností za vybrané období.
 • Záznamy - souhrnný přehled záznamů za vybrané období.
 • Schválení - umožňuje zobrazit schválené žádosti za vybrané období.


Statistika tyden monika.png


Úpravy docházky

Potřebujete-li provést změnu údaje, levým tlačítkem myši označte pole, ve kterém má být změna provedena, a poté do vyznačeného pole klikněte pravým tlačítkem myši. Označení můžete provést pro jeden konkrétní den / týden / měsíc či libovolný počet dnů / týdnů / měsíců.


Výběr provedete v následující tabulce možností:

První dva řádky podávají informaci o jménu pracovníka a datu, ve kterém bude úprava prováděna.

Další řádky nabízí volbu požadované změny:

 • Vložit absenci
 • Přidat záznamy
 • Statistika


Bude-li označen delší časový úsek, změna bude prováděna ve všech takto označených polích. Informace o časovém úseku je uvedena v prvních dvou řádcích.


Upravy tyden monika.png


Při úpravách vždy pozorně sledujte, zda je pole správně označeno a údaje prvních dvou řádků odpovídají požadovanému datu a zaměstnanci.

Týdenní přehled - skupina

Zobrazuje přehled docházky konkrétního zaměstnance za jeden konkrétní týden. Pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny dny (účty) jako např. nemoc, dovolená, práce z domova apod. Červené políčko značí porušení pracovního pravidla.

Nemá-li zaměstnanec oprávnění zobrazovat docházku svých kolegů, bude se mu zobrazovat pouze jeho vlastní docházka.

Modul Docházka | Typ přehledu Týden - skupina | Týden (týden) ... libovolný | Přejít na ... konkrétní zaměstnanec


Tyden skupina monika2.png


Měsíční přehled

Měsíční přehled zobrazí záznamy za jeden celý kalendářní měsíc. Pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny dny (účty) jako např. nemoc, dovolená, práce z domova apod. Červené políčko značí porušení pracovního pravidla.

Modul Docházka | Typ přehledu Měsíc | Měsíc (měsíc) libovolný | Přejít na ... konkrétní zaměstnanec


Mesiac monika.png


Zobrazení statistik

Funkce ∑ (Statistika)

Pro zobrazení statistik zaměstnance označte požadovaný den v hlavní tabulce. Pro výběr více dnů přidržte při označování klávesnici Ctrl nebo jednoduše při výběru přidržte levé tlačítko myši a přetáhněte myší přes požadovaný výběr. Statistiky zobrazují:

 • Přehled - rychlý přehled o porušení, pracovním úvazku a odpracovaném čase.
 • Bilance - přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc…
 • Absence - zde můžete vidět, kdy nebyl zaměstnanec na pracovišti a z jakého důvodu.
 • K vyřešení - zobrazuje porušení pracovních povinností za vybrané období.
 • Záznamy - souhrnný přehled záznamů za vybrané období.
 • Schválení - umožňuje zobrazit schválené žádosti za vybrané období.


Mesiac statistika.png


Úpravy docházky

Potřebujete-li provést změnu údaje, levým tlačítkem myši označte pole, ve kterém má být změna provedena, a poté do vyznačeného pole klikněte pravým tlačítkem myši. Označení můžete provést pro jeden konkrétní den / týden / měsíc či libovolný počet dnů / týdnů / měsíců.


Výběr provedete v následující tabulce možností:

První dva řádky podávají informaci o jménu pracovníka a datu, ve kterém bude úprava prováděna.

Další řádky nabízí volbu požadované změny:

 • Vložit absenci
 • Přidat záznamy
 • Zamknout docházku
 • Vymazat absence
 • Statistika


Bude-li označen delší časový úsek, změna bude prováděna ve všech takto označených polích. Informace o časovém úseku je uvedena v prvních dvou řádcích.


Mesiac upravy monika.png


Při úpravách vždy pozorně sledujte, zda je pole správně označeno a údaje prvních dvou řádků odpovídají požadovanému datu.

Roční přehled

Zobrazuje roční přehled docházky jednoho konkrétního zaměstnance. Pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny dny (účty) jako např. nemoc, dovolená, práce z domova apod. Červené políčko značí porušení pracovního pravidla.

Modul Docházka | Typ přehledu Rok | Rok (rok) libovolný | Přejít na ... libovolný


Zaměstnanec docházka roční2.png


Zobrazení statistik a úpravy docházky

Roční přehled funguje na stejném principu jako měsíční přehled - můžete zde editovat záznamy, využívat reporty...Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku