Notifikace

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

V této agendě můžete nastavit automatické sledování žádostí zaměstnanců, případně nastavit automatické zasílaní presence zaměstnanců. Tato agenda je úzce spjata s agendou "Schvalování".

Vytvoření nové notifikace - Schválení

Tento filtr funguje pouze pro schválení a zamítnutí.

 Klikněte na "Nová notifikace" a zvolte "Schválení"


Notifikace4.png


Název

Jméno, pod jakým se vám budou zobrazovat notifikace.

Typ události

Zde máte možnost si zvolit, jestli chcete být informováni o žádosti vytvořené, žádostí schválené nebo žádosti zamítnuté. Pokud necháte pole volné, budou všechny možnosti aktivní.

Filtr účtů

Zde máte možnost zvolit pro jaké žádosti se Vám zobrazí upozornění.

Schvalovatel

Osoba, osoby nebo skupina, které se zobrazí upozornění. Tato osoba musí mít zaregistrovaný účet v docházkovém systému iTA. Pokud necháte pole volné, budou sledováni všichni.

Schvalovaný

Osoba, osoby nebo skupina, která bude sledována pro schvalování. Pokud necháte pole volné, budou sledováni všichni.

Frekvence / Hodina / Pouze dny v týdnu

Zde si můžete vybrat frekvenci, hodinu a dny v týdnu pro zasílání notifikací.

Platnost zprávy (dny)

Toto oznámení platí pouze v případě, že si necháte reporty posílat na dashboard. Značí počet dní, po které se vám notifikace bude ukazovat na dashboardu.

Adresáti

Zde jsou na výběr dvě možnosti:

  • Ti, kterých se to týká - Schvalovatel a schvalovaný.
  • Seznam adresátů - Můžete vybrat libovolné pracovníky, kterým bude toto oznámení zobrazeno.

Média

Výběr možností, kam se budou zasílané notifikace posílat.

  • Dashboard - Tato notifikace se bude zobrazovat na dashboardu.
  • Email - systém pošle automatický email na vybranou adresu pracovníka, který má vytvořený účet v systému iTA.


Nová notifikace.png


Vytvoření nové notifikace - Presence zaměstnanců

 Klikněte na "Nová notifikace" a zvolte "Presence zaměstnanců"

Název

Jméno, pod jakým se vám budou zobrazovat notifikace.

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců, u nichž má být reportována presence.

Pouze přítomni

Zaměstnanci v tomto seznamu budou reportování pouze pokud budou v čase presence přítomní na pracovišti.

Pouze nepřítomni

Zaměstnanci v tomto seznamu budou reportování pouze pokud budou v čase presence nepřítomní na pracovišti.

Frekvence / Hodina / Pouze dny v týdnu

Zde si můžete vybrat frekvenci, hodinu a dny v týdnu pro zasílání notifikací.

Čas presence

Zde si můžete nastavit aktuální nebo specifikovaný čas zasílání presence:

  • Aktuální čas – příklad: Nastavíte si zasílání presence v poli "Hodina" na 13:00. Díky volbě "Aktuální čas" bude systém nastavený čas 13:00 respektovat a v tuto dobu Vám také notifikace bude zasílat.
  • Specifikovaný čas – příklad: Nastavíte si zasílaní presence v poli "Hodina" na 13:00 a v poli "Čas presence" nastavíte 12:00. V tomto případě Vám přijde notifikace ve 13:00, ve které budou záznamy z docházky k času 12:00.

Platnost zprávy (dny)

Toto oznámení platí pouze v případě, že si necháte reporty posílat na dashboard. Značí počet dní, po které se vám notifikace bude ukazovat na dashboardu.

Adresáti

Zde jsou na výběr dvě možnosti:

  • Seznam adresátů - Můžete vybrat libovolné pracovníky, kterým bude toto oznámení zobrazeno.
  • Seznam adresátů (volitelné emaily)

Média

Výběr možností, kam se budou zasílané notifikace posílat.

  • Dashboard - Tato notifikace se bude zobrazovat na dashboardu.
  • Email - systém pošle automatický email na vybranou adresu pracovníka, který má vytvořený účet v systému iTA.


Presence.pngDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku