Modul - Zamykání

Z Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní panel nástrojů

Na hlavním panelu nástrojů je možné otevřít libovolný počet záložek. Každá záložka zobrazuje pohled s vlastním nastavením, které lze upravovat dle Vašich potřeb. Můžete zde například vybírat požadované zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, zobrazovat statistiky, přepínat se mezi jednotlivými dny, měsíci či roky apod.

Nové záložky přidáte pomocí tlačítka plus "+", případně přejmenujete pomocí ikony pera na levé straně záložky. Záložky zavřete pomocí křížku "x" na pravé straně záložky nebo jednoduše záložky přeskupíte tahem myší (systém drag-and-drop). Záložka s názvem "Hlavní panel" je výchozí, nelze zavřít.


Zamykani hl. panel.png


Funkce < Zpět

Funkcí Zpět se vrátíte do měsíčního typu přehledu aktuálního měsíce.

Modul

Umožňuje přepínat mezi jednotlivými moduly (absence, docházka, lokace, reporty, schvalování, směny, zamykání).

Výběr zaměstnanců

Umožňuje vybrat určitou skupinu zaměstnanců (jednotlivce, oddělení, pobočky, týmy…), jejichž agendu si přejete zobrazit. Pokud není v poli „Výběr zaměstnanců“ definováno jinak, zobrazí se přehled všech zaměstnanců.

Typ přehledu

Možnosti zobrazení přehledu:

  • Den
  • Týden - zaměstnanec
  • Týden - skupina
  • Měsíc
  • Rok

Výběr časového úseku

Možnost výběru konkrétního dne, týdne, měsíce či roku dle typu přehledu.

Modul - Zamykání

Slouží pro zamknutí/odemknutí docházky typicky pro kontrolu docházky a zpracování mezd ve společnosti.

Modul Zamykání | Výběr zaměstnanců libovolný | Typ přehledu libovolný | Měsíc (měsíc) libovolný


Zamykani modul.png


Umožňuje snadnou správu a celkový přehled zamykání docházky. Uživatel může zamknout/odemknout docházku a zobrazit stavy všech úrovní zámků pro zadaný časový úsek a skupinu zaměstnanců.

Jsou k dispozici 3 úrovně zámků:

1) Zamknuto zaměstnancem

Zaměstnanec si může uzamknout vlastní docházku. Po uzamčení již zaměstnanec svoji docházku upravovat nemůže. Tímto dává obvykle zaměstnanec signál vedoucímu skupiny, že má svou vlastí docházku dokončenou a zkontrolovanou. Vedoucí skupiny a správce společnosti docházku upravovat stále mohou.

2) Zamknuto vedoucím skupiny

Vedoucí skupiny může uzamknout docházku zaměstnanců ve své skupině. Po uzamčení již vedoucí skupiny docházku uzamčených zaměstnanců upravovat nemůže. Správce společnosti docházku upravovat stále může. Tímto dává obvykle vedoucí skupiny signál správci společnosti, že má svou vlastní skupinu dokončenou a zkontrolovanou.

3) Zamknuto správcem společnosti

Správce společnosti může uzamknout docházku všech zaměstnanců společnosti. Po uzamčení již nikdo docházku uzamčených zaměstnanců upravovat nemůže. Typicky pro zpracování mezd ve společnosti.


Zamykani tab..pngDalší stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku